UYDURMA HADİSLERE DİKKAT!

UYDURMA HADİSLERE DİKKAT!

Uydurma hadis rivayetleri konusunda çok dikkatli olalım.

Düzenli olarak Kur'an anlam okumaları yapmazsak, bu çirkin iftiralara din diye inanırız.

Allah rasulü Kur'ana muhalif sözler söylemez.

Aşağıdaki hadis rivayetleri Allah rasulüne atılan iftiralara örnektir. Bu tarz hadisleri reddetmek Nebî'ye sevginin göstergesidir.

Bu listeyi hazırlayan arkadaşlara teşekkürler.

1) Muhammed Peygamber şifa niyetine deve sidiği içermiş - içtirirmiş. (Buhari, Tirmizi)

2) Bulaşıcı hastalık yoktur. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Mecmau’z-zevaid)

3) Tarihteki ilk Mushaf oluşturulmadan önce aç bir keçi, Aişe annemizin karyolasının altındaki bir sayfada yazılı olan recm ayetini yiyip, Kur'an'ı eksiltmiş. (İbn-i Mace, Hanbel)

4) Altı yaşındaki Aişe annemiz ile elli küsür yaşındaki Muhammed Peygamberimiz evlenmişler ancak üç yıl sonra gerdeğe girmişler yani

Aişe annemiz dokuz yaşında iken. (Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud)

5) Allah'ın kendisi zamandır. (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Muvatta)

6) Evde üçten fazla yatak olmamalıdır zira dördüncü yatak şeytanadır. (Müslim, Nesai, Ebu Davud)

7) Etin kokuşmasının nedeni İsrailoğulları’dır. (Buhari, Müslim)

8) Kur'an'ın yedi farklı okunuşu mevcuttur (, dolayısıyla yedi farklı Kur'an mevcuttur). (Buhari)

9) Sema ile arz arası, beş yüz yıllık yürüme mesafesindedir. (Tirmizi)

10) Süleyman Peygamber; Allah'ın yolunda cihat edecek bir erkek çocuk doğurtabilmek adına, bir gecede doksan tane zevcesi ile birlikte olmuş. (Buhari, Nesai)

11) Mushaf'taki Beyyine Suresi eksiktir. (Tirmizi)

12) İçki içen bir kişi ilk seferde dövülmeli, ikinci seferde de dövülmeli, üçüncü seferde de dövülmeli, dördüncü seferde de dövülmeli ancak beşinci seferde katledilmelidir. (Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace)

13) Kişi bir ortamda oturacağı vakit ıslak, pis, kokulu vs. olmasına aldırış etmeden ayakkabısını çıkarıp oturduğu yerde sol tarafına koymalıdır. (Ebu Davud)

14) Kırmızı renkli elbise giymek, harama yakın yasaktır. (Tirmizi, Ebu Davud)

15) Kişinin saç veya sakalının beyazlaması, Allah tarafından bir lekelenmedir. (Müslim)

16) İki yöneticiye birden onay verilirse, içinden birisi katledilmelidir. (Müslim)

17) İstanbul fethedilince dünyanın sonu gelecek. (Tirmizi)

18) İki kişinin aynı anda helâya gidip, avret yerleri açıkken beraberce hacet gidermesinde bir sakınca yoktur ancak o vaziyette konuşmaları günahtır. (Ebu Davud)

19) Muhammed Peygamber’in dokuz tane zevcesi olduğu hâlde, tek bir gecede kadınların hepsi üzerine dolaşırmış. (Buhari)

20) Kadın kendisine haram olması için, yetişkin bir erkeği emzirebilir. (Müslim, İbn-i Mace)

21) Şeytan helâda insanların makatlarıyla oynar. (Ebu Davud)

22) Aişe annemiz hayızlı iken, Muhammed Peygamber tenini O’nun tenine dokundururmuş.(Buhari)

23) Mushaf'taki Bakara Suresi'nin 238. Ayeti eksiktir. (Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud)

24) Kişi sabahleyin yedi tane acve hurması yerse, ardından kilolarca zehir dahi içse ölmez. (Buhari, Müslim, Ebu Davud)

25) Namaz için çağrı yapıldığı vakit, şeytan zart-zurt osurarak uzaklaşır. (Buhari, Müslim)

26) Kertenkele katleden bir kişiye, kaç vuruşta katlettiği dikkate alınarak Allah tarafından sevap yazılır (Müslim)

27) Kişi dinini değiştirirse katledilmelidir. (Buhari, Nesai, Muvatta)

28) Güneş, şeytanın iki boynuzu arasında doğar. (Buhari)

29) Kişi ishâlden ölürse, şehit olur. (Nesai, Ebu Davud, Muvatta)

30) İbrahim Peygamber seksen yaşında, keserle sünnet olmuş. (Buhari, Müslim)

31) Güneş ve Ay, Kıyamet Günü'nde dürülüp, sarılarak ateşe atılmış iki öküzdür. (Buhari)

32) Kızlar sünnet edilmelidir lâkin derin kesilmemelidir zira bu, cinsel ilişkide kadına daha çok haz verir; kocası için de daha makbûldür. (Ebu Davud)

33) Uğursuzluk; kadında, evde ve attadır. (Buhari)

34) Bir saat düşünmek, altmış sene ibadetten daha hayırlıdır. (Ebu eş-Şeyh)

35) Muhammed Peygamber ihrama girerken saçına bal sürermiş. (Ebu Davud)

36) Musa Peygamber, canını almaya gelen ölüm meleğine tokat atmış ve meleğin gözü çıkmış.(Buhari)

37) Kişi gurbette ölürse, şehit olur. (İbn-i Mace)

38) Cahiliye devrinde birgün maymunlar, zina eden bir maymunu recm etmiş. (Buhari)

39) Köpekler katledilmelidir. (Müslim)

40) Güvercin şeytanedir. (Ebu Davud, İbn-i Mace)

41) Hayatında üç kez tövbe etmiş bir kişi, o dakikadan sonra ne kadar günah işlerse işlesin Allah tarafından affedilir. (Buhari, Müslim)

42) Resim yapan bir kişi cehennemliktir. (Buhari, Nesai, Tirmizi)

43) İçerisinde köpek leşleri, kadın hayız bezleri ve insan pislikleri olan kuyudan su içilebilir. (Nesai, Tirmizi, Ebu Davud)

44) Dünya bir balığın üzerindedir; bu balık, başını sallayınca dünyada depremler olur. (İbn-i Kesir 2/29; 50/1)

45) Allah ahirette Peygamberlere kimliğini kanıtlamak için, bacağını açıp, baldırını gösterir. (Buhari, Müslim)

46) Muhammed Peygamber, nerede güzel bir kadın görse, hemen eve gelir ve zevceleriyle ihtiyacını giderirmiş. (Buhari)

47) Deniz tutması sebebiyle kusan bir kişiye Allah tarafından şehit sevabı yazılır. (Ebu Davud)

48) Allah, Muhammed Peygamber ile görüşmüş ve el sıkışmış. (Hanbel)

49) Ölünün dünyadaki yakınları kendisi için ağlarsa, kendisine Allah tarafından azap edilir. (Buhari)

50) Birgün Muhammed Peygamber, bir Yahudî tarafından büyülenmiş ve şuursuz bir biçimde günlerce ortalıkta dolaşmış. (Buhari, Hanbel)

51) Mushaf'taki Leyl Suresi'nin 3. Ayeti'nde fazladan bir kelime vardır. (Buhari)

52) Yılan, karga ve akrep fasıktır. (İbn-i Mace)

53) Birgün Aişe annemiz; kendisine namahrem iki erkeğe, bir perdenin arkasından uygulamalı olarak cünüplükten nasıl kurtulunabileceği hususunda gusûl abdesti almayı tarif etmiş. (Buhari, Müslim)

54) Muhammed Peygamber’in on bir tane zevcesi varmış ve kendisine otuz tane erkeğin cinsel gücü Allah tarafından verilmiş. (Buhari, Nesai)

55) Müşriklerin yaşlıları katledilmelidir. (Tirmizi, Ebu Davud)

56) Mushaf'taki Kehf Suresi'nin 79. Ayeti'nde hatalı yazılan bir kelime vardır. (Buhari)

57) Birgün Aişe annemiz; kendisine misafir olan namahrem bir erkeğe, ertesi sabah, elbisesine bulaşan menileri nasıl temizlemesi gerektiğini sözlü olarak tarif etmiş. (Müslim)

58) Muhammed Peygamber vefat etmeden önce kendisine, dünyadaki bütün kadınlarla evlenebilmek Allah tarafından helâl kılınmış . (Nesai, Tirmizi)

59) Fare, İsrailoğulları'nın kaybolan bir ümmetidir. (Müslim)

60) Horoz öterse, Melek görmüş demektir; merkep anırırsa, şeytan görmüş demektir. (Müslim)

61) Şâir şeytandır. (Müslim)

62) Mehdi, Meryemoğlu İsa'nın ta kendisidir. (İbn-i Mace)

63) Sarı renkli elbise giymek günahtır. (Müslim, Nesai, Ebu Davud)

64) Namaz kılan bir erkeğin önünden eşek, kara köpek veya kadın geçerse, namazı bozulur.(Buhari, Hanbel)

65) Zina suçu sabit olan dul ya da evli bir kişi, göbeğine kadar toprağa diri diri gömülmeli ve taşlanarak hunharca katledilmelidir. (Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace, Muvatta, Hanbel)

66) Erkeğe zevcesini neden dövdüğü sorulmaz. (Ebu Davud)

67) Din Günü'nde bütün Peygamberler korku içerisinde canlarının derdinde iken, sadece Muhammed Peygamber ümmetini düşünecek. (Buhari)

68) Savaşta çocukların ve kadınların katledilmesinde bir sakınca yoktur. (Buhari, Ebu Davud)

69) Muhammed Peygamber; zevcelerinin hayız dönemlerinde mübaşerette bulunmak isterse, onlara izar (bir çeşit örtü) giymelerini emreder ve sonra da sine ve göğüslerine iltizamda (temasta) bulunurmuş. (Nesai)

70) Deve şeytandır. (Tirmizi, Ebu Davud)

71) Birgün Muhammed Peygamber'in bir zevcesi bir cariyesini azat edip, durumu Muhammed Peygamber'e izah edince, Muhammed Peygamber kendisine şöyle demiş: Neden azat ettin ki? Keşke dayılarına verseydin; böylelikle senin için daha hayırlı olurdu. (Buhari, Müslim, Ebu Davud)

72) Tasvirciler cehennemliktir. (Buhari, Tirmizi, Ebu Davud)

73) Cuma namazı; köle, kadın, çocuk ve hastalara vacip değildir. (Ebu Davud)

74) Saban veya zirâat aleti olan eve Allah mutlaka zillet sokar. (Buhari)

75) Kıyamet Günü'nde hesaba çekilecek bir kişi, mutlaka helâk olmuş demektir. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)

76) Karga, çaylak, akrep, sıçan ve yırtıcı köpek fasıktır; binaenaleyh katledilmelidir. (Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, Muvatta)

77) Muhammed Peygamber oruçluyken, zevceleri ile mübaşerette bulunurmuş. (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Muvatta)

78) Kadın parmağı kesen bir kişi; bir parmak için on deve, iki parmak için yirmi deve, üç parmak için otuz deve, dört parmak için yirmi (20) deve fidye vermelidir. (Muvatta, Hanbel)

79) Muhammed Peygamber'in izni ile ihramdan çıkan bazı Sahabeler, zekerlerinden (erkeklik organlarından) meni damlaya damlaya Mina'da blunan zevcelerine yönelmiş. (Buhari, Müslim)

80) Kişi, bekâr olan cariyesinin, kölesinin ve ücretlisinin avret yerlerine bakabilir. (Ebu Davud)

81) Öldüğünde Muhammed Peygamber'in zırhı, birkaç kilo arpa karşılığında bir Yahudî'nin yanında rehin duruyormuş. (Buhari, Hanbel)

82) İçerisinde köpek ve suret bulunan eve Melekler girmez. (Buhari)

83) Eti bıçakla keserek yemek, harama yakın yasaktır. (Ebu Davud)

84) Güzel kadının yüzüne veya yeşilliğe bakmak görmeyi artırır. (Ebu Nuaym)

85) Kim bir hadis söyler de, onun yanında aksırılırsa, o hadis haktır. (Taberâni)

86) Sözün en doğrusu, yanında hapşurulandır. (Taberâni)

87) Örümcek şeytandır ama Allah onun şeklini değiştirmiştir; binaenaleyh katledilmelidir. (Suyuti)

88) Kimin çocuğu olur da, bereket talebiyle ona “Muhammed” ismini verirse, kendisi de çocuk da cennetliktir. (İbn Bukeyr)

89) Yiyecek ya da içecek kabına sinek düşer de bir kanadı içine banarsa eğer, diğer kanadı da bandırılmalıdır zira onun bir kanadında hastalık, diğerinde şifa vardır. (Buhari, Nesai, Ebu Davud, İbn-i Mace)

90) Cinsel iliski anında kadınla pek fazla konuşulmamalıdır zira bu, dilsizlik ve kekelemeye neden olur. (İbn Asâkir)

91) Cinsel organa bakmak körlüğe neden olur. (İbn Asâkir)

92) Kocasının vücudu irinle kaplı olsa da kadın tüm irini diliyle yalâyarak temizlese, yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz. (Hanbel)

93) Kadına yazı öğretilmemelidir; dikiş ve Nur Suresi öğretilmelidir. (İbnü'l Cevzi)

94) Cehennemde en şiddetli azaba ressamlar uğratılacak. (Buhari)

95) Dünya öküzün ve balığın üzerindedir. (Suyuti)

96) Yemekten sonra eller, dille yalânmadan ya da birisine yalâtılmadan mendile silinmemelidir.(Buhari, Müslim, Ebu Davud)

97) Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir. (Buhari)

98) Kadın, kocası kendisinden razı olduğu hâlde ölürse cennetliktir. (Riyaz'üs)

99) Muhammed Peygamber'in döneminde mescidlere köpekler girer çıkarmış ve hattâ işermiş ama Sahabeler temizlemek için işeklerin üzerine su bile dökmezmiş. (Buhari, Müslim, Ebu Davud)

100) Bir gaza dönüşü Muhammed Peygamber şu konuşmayı yapmış etrafındaki Sahabelere: ...Medine'ye varınca, zevcelerinizle cinsel ilişkiye girmeye bakın. (Müslim)

101) Birgün Musa Peygamber yıkanırken elbiselerini çıkarıp, bir taşın üzerine koymuş ama taş elbiselerini alıp kaçmış. Bunun üzerine Musa Peygamber taşı kovalamaya başlamış ve İsrailoğulları'ndan bir grup, O'nu bu vaziyette (anadan doğma, çırılçıplak) görmüş. Bilâhare Musa Peygamber taşı yakalamış ve altı yedi kere dövmüş. (Buhari)

102) Tek yolcu şeytandır. İki yolcu şeytandır. Üç yolcu ise cemâattır. (Tirmizi, Ebu Davud, Muvatta)

103) Bir atlı bir şeytandır. İki atlı iki şeytandır. Üç atlı bir gruptur. (Tirmizi, Ebu Davud, Muvatta)

104) Kişi hastayken ölürse, şehit olur; kabir azabından kurtulmuş olur ve sabah akşam cennetten Allah tarafından rızıklandırılır. (İbn-i Mace)

105) Toprağa diri diri gömülüp, katledilen bir çocuk cehennemliktir. (Ebu Davud)

106) Varise, vasiyet yoktur. (Buhari)

107) Katil de maktûl de cehennemliktir. (Müslim)

108) Kalp, Allah'ın evidir. (Suyuti)

109) Kadına danışılmalı ve ne derse, tam tersi yapılmalıdır. (Suyuti)

110) Boyacı ve kuyumcular insanların en yalancısıdır. (İbn-i Mace)

111) Zenginler koyun, fakirler tavuk beslemelidir. (İbn-i Mace)

112) Veled-i zina (zina sonucu doğan) bir kişi cehennemliktir. (Ebu'l Ferec)

113) Alimin uykusu ibadettir. (Rabbani)

114) Burunda tüy bitmesi, cüzzama karşı bir güvencedir. (Suyuti)

115) Eski hurma ile yeni hurma birlikte yenmelidir zira şeytan buna kızar. (İbn-i Mace)

116) Fâtiha Suresi hangi niyetle okunursa okunsun, o niyet kesinlikle gerçekleşir. (Sehavi)

117) Her bid'at sapıklıktır lâkin ibadetteki bid'at müstesna. (İbn Arrak)

118) Hamr (içki / sarhoş edici) kullanımının günah derecesi ile şirk'in günah derecesi eşittir. (Nesai)

119) İnsanlardan en hayırlısı, borcunu en iyi ödeyendir. (Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi)

120) Kişi muhtaç durumdaki bir köre kırk adım yol gösterirse, Allah, o kişinin gelmiş geçmiş, gelecek tüm günahlarını bağışlar. (Ebu Nuaym)

121) Dünya işlerinde şaşkınlığa düşüldüğünde, hemen kabir ehlinden yardım dilenmelidir. (Aclûni)

122) Mescidde oturmak, okumadan da olsa Mushaf'a bakmak ve alimin yüzüne bakmak ibadettir.(Deylemi)

123) Muhammed Peygamber'in gömleği, zeytinyağcı gömleği gibiymiş. (Iraki)

124) Deve eti yemek abdesti bozar. (Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud)

125) Ateşte ısınmış bir şeyi yiyip içmek abdesti bozar. (Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace)

126) Hacca ya da umreye gitmek ya da Allah'ın yolunda cihat etmek gibi sebeplerin dışında, deniz taşıtına binmek günahtır zira denizin altında ateş, ateşin altında da deniz vardır. (Ebu Davud)

127) Eşeğin ve eti yenen hayvanın sidiğinden zarar gelmez. (Hatib)

128) Güneşte su ısıtmak, sedef hastalığına neden olur. (Ebu Nuaym)

129) Dünyanın son gününde her yer helâk olup gidecek ancak mescidler bundan müstesna. Zira onların bazısı bazısına eklenecek. (İbn Adiy)

130) Kişi, Allah'ın evlerinden bir ev süpürürse, Allah sanki ona dört yüz kez haccetmiş, dört yüz tane insan azat etmiş, dört yüz gün oruç tutmuş ve dört yüz kez gazveye çıkmış gibi sevap yazar.(Deylemi)

131) Kişi cuma günü ölürse, kendisine Allah tarafından şehit sevabı yazılır ve kabir azabından da korunur. (Sehavî)

132) Pirinç, insan olsaydı, halim selim bir adam olurdu. (Cevzi)

133) Kişi çarşıya gider de “La ilahe illallahu vahdehu la şerîkeleh lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu yuhyî ve yumît ve huve hayyun la yemut, biyedihi’l-hayr ve hüve ala kulli şeyin kadîr.” diye dua okursa, Allah ona bir milyon tane sevap yazar, bir milyon tane günahını siler ve derecesini bir milyon derece yükseltir. (Tirmizi)

134) Kişi akşam namazından sonra, arada hiç konuşmaksızın altı rekât namaz kılarsa, bu, onun için on iki yıllık ibadet yerine geçer. (Tirmizi)

135) Dünyanın ömrü yedi bin yıldır. (Ali B. Hüsameddin)

136) Arefe günü tutulan oruç; iki bin tane köle azat etmeye, iki bin tane deve kurban kesmeye ve Allah'ın yolunda cihat için verilen iki bin tane ata bedeldir. (T. Gâfilin)

137) Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur. (Müslim)

138) Kişi arefe günü oruç tutarsa, Adem babamızdan Sur'a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katınca, kendisine Allah tarafından sevap yazılır . (R. Nasıhin)

139) Muhammed Peygamber'in ümmetinin ihtilâfı rahmettir. (Suyuti)

140) Muhammed Peygamber'i rüyasında gören bir kişi cehenneme girmez. (İbn Asâkir)

141) Kişi cuma günü anne ve / veya babasının kabrine gider de Yâsîn Suresi okursa, tüm günahları Allah tarafından bağışlanır. (Taberâni)

142) Ömer Hâlife, çevresindeki insanlardan utanmasa imiş bir şekilde ortadan kaybolan recm ayetini tekrar yazıp, Mushaf'a ekleyecek imiş yani Ömer Hâlife, çevresindeki insanlardan utandığından ötürü Mushaf eksik kalmış. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Muvatta)

143) Namazda Besmele okumak bir bid'attır. (Nesai, Tirmizi)

144) Amel defterinde yedi yüz tane Besmele bulunan bir kişiyi Allah cehennemden çıkarır.(Muhammed B. Ahmed Zâhid)

145) Kişi Besmele ile bir işe başlarsa, tüm günahları Allah tarafından affedilir. (İ. Rafii)

146) Kişi yemeği Besmele ile yiyip, yemeğin sonunda da “Elhamdülillâh” derse, daha sofradan kalkmadan tüm günahları Allah tarafından affedilir. (Taberâni)

147) Kişi bin tane Besmele okursa, dört bin tane büyük günahı Allah tarafından affedilir.(Muhammed B. Ahmed Zâhid)

148) Besmele yazılı bir kâğıdı yerden kaldıran bir kişi Allah tarafından sıddıklardan yazılır.(Muhammed B. Ahmed Zâhid)

149) Hocası, bir çocuğa Besmele okur da çocuk da bunu tekrarlarsa; hocanın, çocuğun, çocuğun annesinin ve çocuğun babasının cehenneme girmemesi için Allah tarafından senet yazdırılır. (S. Ebediyye)

150) Muhammed Peygamber, Ebu Bekir Hâlife, Ömer Hâlife ve Osman Hâlife namazda Besmele okumazmış. (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Muvatta)

151) Şu kişiler cennette Muhammed Peygamber'in zevcesi olacak: İmrankızı Meryem, Firavun'un zevcesi Asiye ve Musa Peygamber'in kız kardeşi Gülsüm. (İbn-i Mace, Taberâni)

152) İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) (bir bayram namazında kadınlar tarafına geçerek): "Ey kadınlar cemaati! (Allah yolunda) sadakada bulunun, istiğfarı çok yapın. Zira ben siz kadınların cehennemde çoğunluğu teşkil ettiğini gördüm" buyurdular. Dinleyenlerden cesaretli bir kadın: "Niye cehennemliklerin çoğunu kadınlar teşkil ediyor, neyimiz var?" diye sordu. Aleyhissalâtu vesselâm: "Ağzınızdan kötü söz çıkıyor ve kocalarınıza karşı nankörlük ediyorsunuz. Aklı ve dini eksik olanlar arasında akıl sahibi erkeklere galebe çalan sizden başkasını görmedim!" dedi. O kadın tekrar: "Ey Allah'ın Resulü! Aklı ve dini eksik ne demek?" diye sorunca Aleyhissalâtu vesselâm açıkladı: "Aklı noksan tabiri, iki kadının şahitliğinin bir erkeğin şahitliğine denk olmasını ifade eder. Dinlerinin eksik olması tabiri de onların (hayız dönemlerinde) günlerce namaz kılmamalarını, Ramazan ayında oruç tutmamalarını ifade eder." [Buhârî, Hayz 6, Zekat 44, İman 21, Küsûf 9, Nikah 88; Müslim, Küsûf 17, (907), İman 132, (79); Nesâî, Küsuf 17, (3, 147); Muvatta, Küsuf 2, (1, 187).

Mehmet TIRPAN

YORUM EKLE