ÜNYE SİVAS DEMİRYOLU ÖNERİSİ...

Size Ünye Sivas bağlantılı demiryolu ağı kurulmasına yönelik önerimin sebebi ve dayanağını belirtmeden önce üç ayrı açıklama ve rapordan alıntı sunmakta fayda görüyorum:

NOT: 1- İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dündar Murat Demiröz, 2020 yılında AA’ya yaptığı bir açıklamada, “Çin'e hareket eden ilk ihracat treniyle kadim İpek Yolu'nun yeniden faaliyete geçtiğini belirterek, bu gelişmenin 17. yüzyıldan beri devam eden dünya düzeninin tersine dönmesi anlamına geldiğini söyledi.”

Açıklamasının devamında, Türkiye'den Gürcistan'a oradan Azerbaycan'a, Hazar Denizi'ni feribotla geçip Türkmenistan'a, oradan da bütün Orta Asya'yı aşarak Çin'e ulaşan Trans Kafkasya demir yolu hattının en kritik ayağını Türkiye ve Kafkasya'nın teşkil ettiğini kaydeden Demiröz; "Bu hat, okyanus taşımacılığının önüne geçip tarihi baharat yollarının yeniden stratejik önem kazanmasına yol açacaktır" dedi.

NOT: 2- “Hicaz bölgesine demiryolu inşasına dair en kapsamlı teklif 1891'de Ahmed İzzet Efendi'den geldi. O sırada Cidde Evkaf Müdürü olan İzzet Efendi sunduğu raporda, Şam'dan başlayarak Medine'ye kadar getirilecek bir demiryolunun Hicaz'a yönelecek dış saldırılarla bölgede çıkabilecek isyanlara karşı önemli bir savunma vasıtası oluşturacağını, aynı zamanda hac yolculuklarını da büyük ölçüde kolaylaştıracağını yazmaktaydı. Rapor ve öneriyi okuyan Sultan 2. Abdülhamid’in emriyle, 1900 yılında başlayan demiryolu Almanlarla yapılan hızlı bir çalışmayla 1908 yılında tamamlanmıştı.”

NOT: 3- “Karadeniz Bölgesi: Karadeniz, Balkanlar, Kırım, Kafkasya ve Hazar Denizi, Türk Boğazları, Anadolu’yu kapsayan ve etki derecesi Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa, Akdeniz sahalarına ulaşan ve dünya politikasına etki eden stratejik önemi paha biçilmez bir jeopolitik bölgedir.” “İlyas Dağlı, 2006, İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Karadeniz’in Artan Stratejik Önemi ve Geleceği, Yüksek Lisans tezi)

Aslında strateji konusunda tecrübeli olan kişiler bu üç notu okuduğunda demek istediklerimi anlamış olacaklardır ama yine de genel bir detaylandırma da yapmakta fayda var.

Malumunuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Türkiye Yüzyılı” projesinin ana hedefi 2023’ten sonraki yıllarda Türkiye’nin süper devletler arasında hak ettiği yeri almasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “şahlanış dönemi” adını verdiği “Türkiye Yüzyılı”nın temelleri, aslında Milli Görüş’ün Lideri merhum Necmettin Erbakan'ın “Yeniden Büyük Türkiye” projelerinden doğmuştur...

Ülkücü Hareket’in Lideri merhum Alparslan Türkeş’in de “Turan Ülküsü” adını verdiği diğer bir projeden de fikir ve destek alınarak bütünleştirilmiş bir proje olan “Türkiye Yüzyılı” projesi nihayetinde Türkiye sevdalısı herkes için “er veya geç gerçekleşmesi” arzulanan bir büyük bir adımdır.

İşte, bu noktada projenin dünya Türkleri için önemini kabul eden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye'nin üye; Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'ın gözlemci statüsünde yer aldığı Türk devletlerinden oluşan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) veya eski adıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) de Türkiye önderliğinde faaliyetlerini hızlandırarak sürdürüyor.

Bu projenin başarısı için elbette hayatın her alanında kararlı, planlı ve isabetli çalışmalar gerekmektedir.

Ve bu çalışmalara dahil edilmesini umduğum Ünye Sivas Demiryolu Önerim de “Türkiye Yüzyılı” adımlarından birisine ekonomik ve stratejik açıdan büyük fayda sağlayacaktır.

Çünkü, ülkemizin gelişmeye müsait limanlarından birisi Ordu’nun Ünye ilçesindedir. Bu liman Kafkaslar başta olmak üzere tüm Karadeniz bağlantılı deniz ticareti faaliyetleri için gelecekte kilit nokta konumuna gelecektir, tabi biz bu önemi fark edip, değerlendirirsek.

Şu anda Baharatyolu ve Hicaz Yolu bağlantılı Sivas merkezli demiryolu ile Samsun ilimiz üzerinden taşıma yapabiliyoruz. Halbuki Samsun Sivas yolu 402 kilometre olup demiryoluyla 8 saatlik bir mesafedir. Ünye ile Sivas arasında devam eden karayolu güzergahı çalışması da 261 kilometredir, bu güzergaha eklenecek demiryolu ulaşımı 4 saat sürecektir.

Ulaşımda ve ticarette zamanın önemi inkar edilemezken 4 saatin ne kadar büyük avantaj sunacağını fark etmemiz gerekiyor. Bu 4 saatlik avantajı sunduğumuz tüm bölge ülkeleri Ünye limanına indireceği ürünlerini demiryoluyla Sivas’a ve oradan da Asya ve Ortadoğu’ya ve hatta tüm okyanus bağlantılı noktalara ulaştırma fırsatını kaçırmayacaktır.

Bu nedenle umarım ve dilerim ki Ünye Sivas bağlantılı demiryolu projesini bir an önce hayata geçiririz.

Mehmet Emin Danış

YORUM EKLE