PARÇALANMIŞLIĞIN NEDENİ...

Yeryüzünde Müslümanların paramparça oluşunun, tabiri caiz ise yerlerde sürünüşünün başlıca, hatta tek sebebi bana göre KUR'AN'dan kopuk oluşudur.

İddiamın delili de şudur:

"Kim benim uyarıcı mesajlarımdan yüz çevirirse, iyi bilsin ki onun hayat alanı daraldıkça daralacak ve Kıyamet Günü Biz o kimseyi kör olarak kaldıracağız. (Taha 124)

Kim Allah'ın zikrinden yani Kur'an'dan yüz cevirirse onun peşine şeytanları musallat ederiz. (Zuhruf 36)

Gerçekten de durum böyle değil mi?

Müslümanlar KUR'AN'dan kopmuş,

Kendilerine mezhep/cemaat/tarikat adlarıyla farklı yollar tutmuş, bu yüzden de paramparça olmuş durumda.

Ve güya kurtarıcı bekliyor.

İsa Mesih gelecekmiş,
Mehdi zuhur edecekmiş daha neler neler... 

Mehdi (Kur'an) 1400 yıl önce nüzul olmuş, ondan bihaber. 

Ona yűz çevirmiş kurtarıcı bekler....

Çok bekler...? 

Neden mi ?

"Hem doğduğum gün, hem öleceğim gün, hem diri olarak (mezardan) kaldırılacağım gün, selâmet benim üzerimedir.” (Meryem 33)

"İsa Mesih vefat etti ve bir daha Diriliş Günü bizimle birlikte dirilecek. 

Neden mi ?

Allah bütün elçileri topladığı gün, onlara "Size ne cevap verildi?' diye soracak, onlar:

"Bizim bir bilgimiz yok, yaratılmışların idrakini aşan her şeyi tümüyle bilen yalnız Sensin!' diyecekler." (Maide 109)

"Şayet İsa Nebi tekrar dünyaya gelseydi, Hristiyanların durumunu görmüş olacak ve size ne cevap verildi sorusuna, 'bilmiyorum' diyemeyecekti. 

Neden mi ? 

Ve işte o zaman Allah 'Ey Meryem oğlu İsa!' dedi,
"Sen insanlara `Allah`ın dışında, O`nun astı olarak beni ve annemi ilah edinin` mi dedin? Cevap verdi:

...... Ben onlara bana emrettiğin, 'Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah`a kulluk edin!" demekten başka bir şey söylemedim.
Ve onların arasında yaşadığım sürece yaptıklarına şahitlik ettim. Fakat ne zaman ki Sen benim canımı aldın, artık onların gözetleyicisi yalnızca Sen oldun. Zaten Sen, her bir şeye ta özünden şahitsin." (Maide 116/117)

Bu ayetlerde de çok net anlaşıldığı üzere, İsa Nebi yeniden dünyaya gelmiş olsaydı, Hıristiyanların onu ilahlaştırmış olduğunu görmüş olacağından böyle bir cevap vermesi mümkün olmayacaktı. 

Yukarıdaki ayetleri okuyan bir insanın mehdi/mesih safsatasına inanması mümkün mü?

KUR'AN'sızlık böyle bir şey işte. 

Bugün araştırın 100'e yakın kendini mehdi ilan eden, İnsanların dini duygularını suistimal eden sahtekârların varlığını göreceksiniz. 

Elbette kitabını okumayan bir toplumun Allah ile, din ile aldatılması kaçınılmazdır. 

Allah'ın verdiği aklı kullanmayan, kendi gibi bir takım beşerlere kiralayıp sürü olana semer vuranlar da eksik olmayacaktır !

Bizim Mehdimiz KUR'AN'ımızdır ! (Bakara 2)

Selam tek hidayet rehberi KUR'AN'a tabi olanlara..... !

YORUM EKLE