MÜMİNLERİN KUR’ANDA GEÇEN 100 ÖZELLİĞİ

1. İnsanlar arasında adaletle hükmederler. / En’am-151.

2. Allah’a asla şirk koşmazlar. / Furkan-68

3. Namuslarını (ırzlarını) korurlar. / Furkan-68

4. Hakkı bile bile gizlemezler. / Bakara-44

5. Namazlarını huşu içinde ve doğru olarak kılarlar.  / Mü’minun 2,9

6. Anne ve babalarına “öf” bile demezler.  / İsra-23

7. Boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler. / Mü’minun -3

8. Mallarıyla ve canlarıyla cehd ederler/çabalarlar. Tevbe-5

9. Asla zanda bulunmazlar. / Casiye -24

10. Cahillerle asla tartışmazlar. / Furkan-63

11. Kınayıcının kınamasından korkmazlar. / Maide-54

12. Asla yalan söylemezler. / Mü’minun-8

13. Emanetlerine ihanet etmezler. / Bakara-177

14. Söz verdiklerinde sözünde dururlar. / Bakara-177

15. Zekâtlarını hakkıyla verirler. / Bakara-177

16. Yetimin hakkını asla yemezler. / Nisa-2

17. Yolda kalmışlara yardım ederler. Bakara-177

18. Kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidir. / Fetih-29

19. İnsanların kusurlarını affederler. / Al-i İmran-135

20. Yalnızca Allah’a dayanıp güvenirler. / Tevbe-20

21. (Savaş gerektiği zaman) Kâfirler ile Allah yolunda savaşırlar. A.imran-28

22. Darlıkta da bollukta da infak ederler. A.İmran-133

23. Kızdıkları zaman öfkelerini yenerler. A.İmran-133

24. Başkalarının ilahlarına sövmezler. En’am-108

25. Haksız yere bir cana kıymazlar. / En’am-151

26. Allah’ın ayetlerini az bir pahaya satmazlar. / Al-i İmran-199

27. Zinaya asla yaklaşmazlar.  / Mü’minun -5

28. İnananlara ‘sen mü’min değilsin’ demezler. / Nisa-94

29. Rasullerden hiçbirini birinden ayırt etmezler. / Bakara-136

30. Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. / Furkan-63

31. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar. / En’am-52

32. Helal ve temiz olan şeylerden yerler. / Bakara-168

33. Asla yalan şahitlik yapmazlar. / Furkan-72

34. Dillerini eğip bükerek (geveliyerek) Allah adına yalan konuşmazlar. / Nisa-135

35. Allah’ın adı anıldığında kalpleri ürperirler. / Enfal-2 

36. Yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler. / En’am-151

37. Yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar. / Nahl-91

38. Adaklarını yerine getirirler. / İnsan-7

39. Allah’ın ahdini yerine getirirler, anlaşmayı bozmazlar. / Ra’d-20

40. Yakınlarına (akrabalarına) yardım ederler.  / Bakara-177

41. Yolda kalmışlara ve hastalara yardım ederler. / Bakara-177

42. Yoksullara ve esir düşenlere yardım ederler. / Bakara-177

43. Zorda, darda ve savaş anlarında sabrederler. / Bakara-177

44. Verilen rızıktan yerli yerince harcarlar. / Enfal-3

45. Kuranı ağır ağır düşünerek okurlar. /Müzemmil /4

46. Dinde zorlama ve baskı yapmazlar./ Bakara/ 256

47. İnsanlara iyiyi emreder, kötülükten de alıkorlar. / Enfal-71

48. Açıklanınca hoşlarına gitmeyecek şeyleri sormazlar. / Maide-101

49. Yapacakları işlerde kendi aralarında danışırlar. / Şûra-38

50. Gerçekten felaha kavuşanlardır. / Mü’minun-1

51. Müminler ancak Allah'a kulluk eder, yalnız ondan yardım dilerler. (Fatiha/5)

52. Allah'tan korkup-sakınırlar, yasakladığı şeyleri yapmaktan çekinirler.

(Âl-i İmran/102)

53. Yalnızca Allah'a güvenirler. Ondan başka kimseden korkmazlar.

(Bakara/249)

54. Allah'a şükrederler. Darlıkta ya da bollukta üzülmez ya da böbürlenmezler.

(Bakara/172)

55. Kesin bilgiyle iman etmişlerdir. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırlar.

(Hucurat/15)

56. Kur'an'a kuvvetle bağlıdırlar. Tüm hareketlerini Kur'an'a göre düzenlerler. İnsanları Kur'an'a ile uyarırlar.

(A'raf/170)

57. Allah'ın her şeyi gören ve işiten olduğunu bilir, sürekli Allah'ı hatırda tutarlar.

(Âl-i İmran/191)

58. Allah karşısında acizliklerini bilirler. Mütevazidirler.

(Bakara/286)

59. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilirler. Telaşa kapılmaz, serinkanlı ve tevekküllü davranırlar.

(Tevbe/51)

60. Asıl hedefleri ahireti kazanmaktır. Ancak dünya nimetlerinden de faydalanır, dünyayı yaşanabilir hale getirmek için çalışırlar.

(Nisa/74)

61. Sadece Allah'ı ve müminleri dost ve sırdaş edinirler.

(Maide/55-56)

62. Akıl sahibidirler. Sürekli dikkatli ve uyanıktırlar. Devamlı olarak müminlerin ve dinin lehine akılcı hizmetler yaparlar.

(Mümin/54)

63. İnkarcılara karşı büyük bir fikri mücadele verirler. Yılmadan, gevşemeden mücadelelerini sürdürürler.

(Enfal/39)

64. Hakkı söylemekten çekinmezler. İnsanlardan çekindiklerinden dolayı gerçeği açıklamaktan geri kalmazlar. Kınayıcıların kınamasından korkmazlar.

(Maide/54, 67)

65. Allah'ın dinini tebliğ ederler. Çeşitli biçimlerde insanları Allah'ın dinine davet ederler. (Nuh/5-9)

66. Baskıcı değillerdir. Merhametli ve yumuşak huyludurlar.

(Nahl/125)

67. Öfkelerine kapılmazlar, hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar.

(Âl-i İmran/134)

68. Güvenilir insanlardır. Son derece güçlü bir kişilik sergiler, etraflarına da güven telkin ederler.

(Duhan/17-18)

69. Onlar güzel ahlak sahibidirler. Kalem/4

70. Eşleriyle iyi geçinirler. Nisa/19

71. Zulümden ve öldürülmekten korkmazlar. Zorluklara katlanırlar.

(Ankebut/2-3,Tevbe/111)

72. İnkarcıların saldırı ve tuzaklarıyla karşılaşır, alaya alınırlar. (Bakara/14, 212)

73.  Hiçbir şeyi Allah'a denk ve benzer tutmazlar. (İhlâs/4)

74. İnkarcılara karşı tedbirlidirler. (Nisa/71, 102)

75. Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinmişlerdir. (Fatır/6)

76. Münafıklara karşı mücadele eder, münafık karakterlilerle birlikte olmazlar. (Tevbe/83, 95, 123)

77. İnkarcıların zorbalıklarına engel olurlar. (Ahzab/60-62)

78. İçki, kumar ve fallardan uzak dururlar. Maide/90

79. İman etmeyenlerin gösterişli yaşantısına özenmezler. (Kehf/28)

80. Zenginlik ve mevkiden etkilenmezler. (Hac/41)

81. İbadetlere titizlik gösterir, namaz, oruç ve benzeri ibadetleri dikkatle yerine getirirler. (Bakara/238)

82. Çoğunluğa değil, Allah'ın verdiği kıstaslara uyarlar. (Enam/116)

83. Allah'a yakınlaşmak, iyi bir mümin olmak için gayret sarfederler. (Maide/35)

84. Kuranı aralarında hakem yaparlar. Enam/114

85. Atalarına körü körüne uymazlar. Kur'an'a göre hareket ederler. (İbrahim/10; Hud, 11/62, 109)

86. İsraftan kaçınırlar. (Enam/141)

87. İffetli davranırlar ve Allah'ın istediği şekilde evlenirler. (Müminun/5-6; Nur, 24/3, 26, 30)

88. Dinde aşırılığa kaçmazlar. (Bakara/143; Nisa, 4/171)

89. Fedakardırlar. (İnsan/8)

90. Temizliğe dikkat ederler. (Bakara/125, 168)

91. Müminlerin arkasından konuşmaz, kusurlarını araştırmazlar. (Hucurat/12)

92. Haset etmekten kaçınırlar. (Nisa/128)

93. Allah'tan bağışlanma dilerler. (Bakara/286)

94. Kuranı ağır ağır düşünerek okurlar. Onunla diri olanları uyarırlar. Müzemmil /4 yasin/70

95. Birbirlerini ötekileştirmez, aşağılamaz, karalamaz, kötü isimlerle çağırmazlar. Hucurat/11

96. Akıllarını kullanırlar. Yunus/100

97. Onlar birbirlerine selam verir, esenlik dilerler. Nisa/86

98. Onlar sözü dinler en güzel söze uyarlar. Zümer/18

99. Onlar yumuşak, kibar ve zarif konuşurlar. Taha/44 isra/23 bakara/83

100. Sadece Rabbini yüceltirler... Müddessir/3

Rabbim bizleri bu özellikler ile mücehhez kılsın...

YORUM EKLE