MEKKELİ MÜŞRİKLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİ?

• Ebu Lehebler ve Ebu Cehiller de Allah’a inanırlardı. (Zuhruf:9, Ankebut:61, Lokman:25)

• Üstelik cübbeli ve sakallı idiler. Hergün zemzem suyu içer hurma yerlerdi. Onlar da kutsadıkları kişilerin, evliyaların, sadatların şefaatine inanırlardı. (Enam:94, Ahzab:67-68, Ahkaf:6)

• Ölülerden yardım beklerlerdi. İnsanlardan dini kullanarak para toplarlardı.(Yasin:21) Onlar da Allah adına bir sürü haramlar ve helaller uydurup onlara inanırlardı. Onlar da kılı kırk yararak şefaat umduklarına uyduruk ibadet yapar halkı cahili ibadetlerle oyalarlardı. (Zümer:3, Yunus:18, Zümer:43-44, Ahkaf:5-6)

• Cehenneme girselerde biraz yanıp çıkacaklarını sanırlardı. (Ali İmran:24, Bakara:80)

• Hizipçi idiler. Hepsi "Fırka-ı Naciye" kendilerini sanardı. (Enam:159; Rum:31,32).

• Kadınları aşağı görürlerdi. Allah ve elçileri adına uydurulmuş her hikayeye inanırlardı. Ebu Leheb ve Ebu Cehil de “nakil” diye Allah’ın verdiği en büyük nimet olan” akla” düşman idiler. Çoğunluğu körükörüne izlerlerdi. Atalarının dini üzereydiler. Allah’ın ismi tek başına zikredilince hoşlanmazlardı, ilahları ile birlikte anılınca hoşlarına giderdi (Zümer:45).

• İşin ilginci müşrik olduklarını da inkâr ederlerdi; kendilerini muvahhit sayarlardı. (EN'AM 6:23; 6:148; 16:35).

• Akılsızlığı, cehaleti ve şirki savunanlar eğer Muhammed a.s döneminde yaşasaydılar kesinlikle Ebu Cehillerin yanında yer alır ve Muhammed a.s'ın fitne çıkardığını, ataların dinine ihanet eden bir mürted olduğunu, evliyalara hakaret ettiğini iddia eder ve Muhammed’in (s.a.v) öldürülmesi için açılan kampanyayı desteklerdi. Eğer İsa döneminde yaşasalardı Ferisilerin yanında yer alırlardı; Musa döneminde yaşasalardı Samirilerin. (Mu'minun 26)

NE KADAR DA GÜNÜMÜZ TOPLUMUNDAN BENZER SAHNELER VAR DEĞİL Mİ?

Mehmet Tırpan

YORUM EKLE