MEHDİ KONUSU...

Kur'an-ı Kerim'de ve gelenekte Mehdi;

1- İslam'a Yahudilikten ithal edilip uyarlanan Mehdi.

2- Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta; hem Mesih, hem Mehdi.

3- Hinduizm’de; Kalki,

4- Budizm’de; Maitraya,

5- Sabiilik’te; Praşai Siva,

6- Eski Mısır’da; Ameni,

7- Aztekler; Quetzalcoatl,

8- Mayalar; Kukulkan,

9- Şintoizm’de; Miroko dur.

10- Mecusiler; Saoşyant

11- Moğollarda mezarına kurbanlar adanan Cengiz Han’ın Moğolları Çin esaretinden kurtarmak üzere, sekiz veya dokuz yüzyıl sonra tekrar dünyaya döneceğine inanmaktaydılar.

Bu Mehdi ezilmiş halkı özgürlüğe ve adalete kavuşturacak, batılı bir kılıç darbesiyle mahvedecektir. 

MEHDİ ALLAH'IN KİTABI KUR'ANDIR. sorumluluğunu bilip Kur'andaki İslamı öğreneceksin, her beşer aklı baliğ olduğunda Kur'an'a yöneldiği durumda, sahtece Mehdilerde bitecektir. Boşuna bekleyip Kur'andaki İslam sorumluluğunu sırtından atmaya kalkma, gelmeyecek öyle bir adam.

Mehdi hidayet eden demektir. Peki Rasül bile en yakınlarındakine hidayet edemezken, uydurdukları Mehdi nasıl hidayet edecektir.

Kasas, 56: Ey Muhammed! Sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin; bilakis, Allah dileyene hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir.

Cin, 21.. Ayet: Ey Muhammed; De ki: "Ben size zarar verme gücüne de ışık ve aydınlık verme gücüne de sahip değilim."

Cin, 22: De ki: "Allah'tan beni hiç kimse kurtaramaz ve O'nun dışında bir sığınak da asla bulamam!"
***

Açıklanmış hidayet, uydurduğunuz mehdide degil, Kur'an-ı Kerimdedir

Bakara, 159: İndirdiğimiz apaçık delilleri VE HİDAYETİ Kitap'ta AÇIKLAMAMIZDAN sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lânet eder, hem de bütün lânet etme konumunda olanlar lânet eder.

Bakara, 2: Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Muttakiler için hidayet rehberidir.

Selamlar, sevgiler saygılar sunuyorum.

YORUM EKLE