MARKA VE MODEL KENTE SEYAHAT -3

Şimdilik yazıya, ADIYAMAN’A fikir, duruş ve eylemleriyle unutulmaz katkılar yaparak ve “KENT HİNDERLANTININ” çehresini değiştirerek ADIYAMAN’I, medeni alemin gıptayla baktığı modern “MODEL/MARKA KENTLER” ligine taşıyan “STÖ’LERİ” ile ilgili olarak bıraktığımız yerden devam etmek istiyorum..

Neler mi yaptı; Adıyaman “STÖ” topluluğu çok mu merak ediyorsunuz?

- Adıyaman “STÖ” her zaman KENT YÖNETİCİLERİYLE ÜNİVERSİTENİN” yanında yer alarak gerek işgal ettikleri “MAKAMLARININ” sahip olduğu olağanüstü etkisiyle geniş iş ve yatırım çevrelerine hitap etmesi, bilgi alış verişi sağlaması, potansiyel iş/işlevler alanlarına kolay ulaşması, üstün statü ve prestijiyle ve gerek de sahip oldukları çok etkin  işletme, inşaat, makine imalat sanayi ve yatırım hizmetleriyle ya da  “FİNANSAL” bireysel katkılarıyla bizzat katılarak “MADDİ/MANEVİ” desteklerini asla esirgemeden ADIYAMAN'IN genel Kentsel “DEĞİŞİM/DÖNÜŞÜM VE GELİŞİMİNE” büyük katkılar yapmışlar ve hala da yapmaktadırlar ki aşağıda değineceğimiz tüm “yapısal/ hizmetsel” iş ve işlevler de buna dahildir..  

O halde işe şöyle (ÖZET) bir genelleme yaparak STÖ gerçeğini de asla unutmadan başlayalım..

Mesela:

A- Teknik ALT ve ÜST YAPI Hizmetleriyle;

1) ADIYAMAN’A (1960 yılından beri) gelen bütün Sayın VALİLER, asla ve katta hiçbir parti farkı gözetmeden, başta “ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLARI” olmak üzere yanlarına aldıkları “İLÇE KAYMAKAMLARI, BELEDİYE BAŞKANLARI ve STÖ” ile bir uyum ve işbirliği içinde “ORTAK BİR AKILDA” buluşarak; ADIYAMAN İLİ ile beraber bütün (8 adet/ Kahta, Besni, Gölbaşı, Çelikhan, Samsat, Gerger ve Tut) İLÇENİN hem İL ile hem de birbirleriyle olan “YOL” bağlantısını 4 şerit (Duble/Beton Asfaltla)ve yine bütün Köy Yollarını da 2 şerit (duble beton asfaltla) kaplayarak hizmete sundular...

2) Bu sürede ADIYAMAN"IN DA başta merkez ilçe olmak üzere tüm İLÇELERİYLE, Kasaba, Köy ve Mezralarındaki İçme Suyu, Kanalizasyon, Park, Oyun ve Piknik Alanları, Spor Semt Sahaları, Yaşlı Bakım, Tedavi ve Dinlenme Sağlık Merkezleri, Çok Amaçlı İş Kültür/Eğitim ve Sanat Atölyeleri, Okul ve Kütüphaneler, Kadın ve Erkek Huzur Evi vb. gibi unsurlar tam ve eksiksiz olarak insanımıza “ÜCRETSİZ” hizmet vermektedir..

3) ADIYAMAN, bir yandan tüm komşu illerle baştan başa çok modern karayolu ağıyla bağlandığı gibi, diğer yandan da (Kahta’nın medar-ı iftiharı olan çok aydın, medeni, çağdaş ve ileri görüşlü) bir Milletvekili dostumuzun bizim 2012 yılındaki önerimizle Plan/Proje Yatırım programına aldırdığı ve ATATÜRK BARAJI GÖL SAHASI üstünden geçecek olan “ADIYAMAN-DİYARBAKIR  KÖPRÜSÜ PROJESİNE” ve yine önerimiz üstüne Proje Müellifi/Şehir Plancısı Semra KUTLUAY tarafından yapılan Adıyaman-Şanlıurfa ve Diyarbakır Bölgesel Çevre Düzeni Planına işledikleri Müstakbel “DEMİR YOLU” ağının da ilave edilecek şekilde yeniden “PROJENLENDİRİLMESİNİ” de kabul ederek ve ona uygun “KÖPRÜ PROJESİNİ” çizdirerek ve de canla/başla çalışarak, didinerek ve bütün bürokratik engelleri aşarak “KÖPRÜYÜ” de kısa sürede ihale/inşa ettirerek hizmete açmış ve sonra da “BÖLGEMİZE” kazandırdığı “HIZLI TREN AĞIYLA” da hem Adıyaman’ın ülkenin dört bir yanına ulaşmasını ve  hem de GÖLBAŞI İlçemizden başlayarakv(ADIYAMAN- KAHTA- SİVEREK- DİYARBAKIR) üzerinden “İRAN'A ve UZAK DOĞU ÜLKELERİNE” ve de ikinci bir ağla da “GÖLBAŞI’ ilçemizden başlayarak (ADIYAMAN- BOZOVA- ŞANLIURFA- AKÇAKALE) üzerinden SURİYE ve diğer ORTADOĞU ÜLKELERİNE ulaşmasını ve ürettiğini de ulaştırmayı sağlamıştır..

Bitti mi? Değil elbet..

4) Yine bu kadirşinas memleket sevdalısı, "Öz evladımız, Milletvekilimizin sayesinde;

Önce tarihi PİRİN/PERRE Antik Kenti “SİT ALANI ÇEVRE DÜZENLEMESİ PLANI” aslına uygun ikmal edilerek “DÜNYA TURİZMİNE” kazandırıldı, sonra da daha önce yine bu değerli kardeşimizin gayretiyle ve büyük dikkatle “ÇEVRE DÜZENLEMESİ” yapılmış olan “KARAKUŞ- CENDERE- ARSEMİYA ve NEMRUT ÖREN YERİNE” ta JAPONYADAN Uzmanlar getirtilerek tam gün/24 saat gece/gündüz hizmet verecek olan/4 istasyonlu modern bir teleferik (PİRİN- KARAKUŞ- ARSEMİA- NEMRUT) hattını ihya ve ikmal ederek “KOMMAGENE UYGARLIĞINA” hediye etmişti..
  
Elbette!

Bu kadir kıymet bilir kardeşimizin “ADIYAMAN ve İNSANINA” yaptığını unutmak asla mümkün değildir ki bunun en son örneği de bizim “KAHTA’NIN” gelmiş geçmiş belki de en müşfik ve uygar, batı kültürüyle yetişmiş en akıllı, aktif, çağdaş ve yenilikçi “SİYASETÇİSİ” dostum merhum Dengir Mir Mehmet FIRAT’a karşı sergiledikleri o unutulmaz medeni “JESTLERİ” ile gösterdikleri “VEFA” örneğidir..

Ne mi yaptı? Hemen onu da söylemeliyim, elbet..

5) Merhum Dengir Bey batı alemini kültürel değerleriyle beraber çok iyi okuyan, bilen ve kavrayarak onun (ülkemiz ve insanı için) faydalı/yararlı ve katma değer yaratarak toplumsal “Değişim ve dönüşümünü” de sağlayacak olan medeni ve de evrensel bütün yapısal ve hizmetsel norm ve nosyonu ükemize taşıyarak uygulamak isteyen ve bunun için de Avrupa’yı SEKTÖREL bazda karış karış gezerek, inceleyen çok aydın, meraklı ve üretken bir insandı ki son olarak “HOLLANDA’NIN BİR KÖYÜNDE” görerek çok etkilendiği iş, işlev, istihdam ve katma değeri  çok yüksek “TARIM ÜNİVERSİTESİ” modelini ülkemize taşıyarak uygulamak istemişti ancak ömrü vefa etmedi elbet..

İşte bunu bilen “ADIYAMAN'IN DEĞERLİ MİLLETVEKİLLERİ” hemen bu değerli “MİLLETKELİMİZİN” yanında yer alarak,destek vererek sayın HÜKÜMET ile YÖK BAŞKANINI da ikna ederek Adıyaman/KAHTA’DA, adeta merhumun arz ve talebine de uygun ve hatta daha da ileri bir seviyeye taşımak üzere “HAYVANCILIĞI” da ilave ederek “KAHTA DENGİR FIRAT TARIM VE HAYVANCILIK ÜNİVERSİTESİNİ” kurarak hayata geçirdiler... Var olsun, sağ olsunlar! Elbet KAHTALILAR bu kadirşinas “JESTİ“ asla unutmayacaktır..

Şüphesiz ki bu Üniversite bölgemize “ADIYAMAN ve ÇEVRESİNE” çok büyük ekonomik girdisi yanında, yaratacağı “İSTİHDAMLA” da ülkemizin atıl iş gücüne ve “TARIMSAL” üretimine yapacağı büyük katkılarla hem dünya pazarlarındaki yerini ve hakimiyetini sağlayacak ve hem de “PRESTİJİNİ” yükselterek ÜLKEMİZİ dünyanın tarım ve hayvancılık alanında aranız bir “PAZAR” haline getirecektir..

Çünkü!

KAHTA ilçemizde kurulan “MDF/ TARIM VE HAYVANCILIK ÜNİVERSİTESİ” tıpkı HOLLANDA örneğinde olduğu gibi “KÖY/EMEK” yoğunluklu ve sade bir “KÖYLE” sınırlı olmakla beraber, ondan farklı olarak; “ADIYAMAN ve İLÇELERİNİN” bütün kırsalını (Köy ve Mezralarını) kapsayarak “ÜYE/ORTAK” etmek, üretim İşletmelerini de İlçelerin sahip olduğu (İklim, Toprak, Su, Bitki Örtüsü ve Hayvancılık) potansiyeline göre değerlendirilip planlanarak üstün standartlarla inşa ve ikmal edilerek tesis etmeyi öngörmektedir..

Bu Üniversitemiz de Hollanda’daki benzeri “TARIM ÜNİVERSİTESİ”  gibi tarım ve hayvancılık olmak üzere iki dalda;

A) Her türlü bitki ve çiçek yetiştirilmesi geliştirilmesi Ve ıslahı, bitki ve çiçek tohumu yetiştirilmesi, geliştirilmesi, ıslahı  ve ticareti,

B) Her türlü  kümes, küçük ve büyükbaş hayvanı yetiştirilmesi, ıslahı ve pazarlaması,

C) Her türlü su ürünleri (Balıkçılık ve diğerleri) yetiştirilmesi ve pazarlaması,

D) Çeşitli ve kaliteli (Süt, Ayran, Yoğurt, Peynir, Tere Yağı) üretimi Ve pazarlaması,

E) Yıllık (Mevsimlik, Aylık ve Günlük) İklim ve Hava Tahmin raporlarını hazırlamak ve ilgililere pazarlayarak “İHRAÇ” etmek vb. gibi iş ve işlevleri yapacaktır..

Mesela;

1) Her türlü “BİTKİLERİN” fidan ve tohumlarıyla ilgili (Araştırma, Geliştirme, Üretimi) iş ve işlevlerini uzman “BİLİM ADAMLARININ” sevk ve idaresinde kuracağı modern “Laboratuar” ortamındaki çalışmalarla ve test edilerek uygulanacaktır...

2) Uzmanların gözetiminde doğal ortamlarda yetiştirilen bitki ve tohumların diğer ülkelere pazarlaması ve “İHRACATI” da elbet Üniversitenin; TARIM Fakültesine bağlı olan “Pazarlama ve Ticaret Merkezi” şube ya da yerel ofislerinde değerlendirilerek yapılacaktır..

3) Hayvanların her türlü “Bakım ve Tedavi Hizmetlerini” Veteriner Fakültesi ve bağlı Sağlık Merkezleri üstlenecektir..

Hülasa... ÜNİVERSİTEMİZ Dünyanın, “HOLLANDA TERIM ÜNİVERSİTESİ” İle beraber 2. ÜNİVERSİTESİ ve fakat geniş kapsam (üye ve ortakları) ile üstlendiği rol ve misyonu itibariyle de “1.MODEL ÜNİVERSİTESİ" olmak durumundadır..   

Bu da bu işin hem ADIYAMAN ve hem de ÜLKEMİZ için ne kadar hayati bir değer taşıdığını gösterir ki emeği geçenleri candan kutluyoruz..

(Devam edecek)

YORUM EKLE