banner15

LÜTFEN BU ARSIZLARA "DUR" DEYİN...

Eskiden yasalar bu kadar geniş kapsamlı değildi, o dar ve yetersiz şartlara göre suç oranı yok denecek kadar azdı...

Ülkemiz şartlarına göre şekillenmiş yazılı veya geleneksel yasalarımız vardı ve nüfusumuzun büyük oranı (en azından) utanç verici hata ve suçlardan uzak duruyordu...

Toplum dışına atılma korkusu bile özellikle Kabahatlar Kanununa aykırı davranışların oranında olumlu etkiliydi...

Ne zaman ki Avrupa Birliği Uyum Yasalarını uygulamaya başladık, "özgürlük" kelimesinin hoş görüsüne sığınan bütün arsızlar birer birer meydana çıkmaya başladı..

Terörle mücadele konusunda yeterli yasal desteği (gerek çıkarılan yasalar, gerekse de dönemsel yayınlanan genelgeler sayesinde) elinde tutan kolluk kuvvetleri büyük oranda başarılı olurken; bireysel veya dar kapsamlı toplumsal suçlara karşı yeterli imkâna ulaştırılamadı..

Biz, basın mensuplarının "üçüncü sayfa haberi" diye sınıflandırdığı taciz, tecavüz, zina, kapkaç, yan kesicilik, darp, hırsızlık, tefecilik, dilencilik, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, kamu malına zarar verme, zararlı madde üretme-satma-kullanma, çete kurma ve benzeri suç ve kabatlar konusunda artan sayıları üzülerek görüyoruz.

(Belki de nüfusa oranla düşük sayıda olsa da medyada gündemin çoğunu bu haberlerin oluşturduğu da aşikâr.)

Özellikle gündüz (kadın) kuşağı televizyon programlarında şahit olunan skandal olayların topluma olumsuz yansıdığı da rahatlıkla görülüyorken bir çok konuda (muhalefetin tepkisine rağmen) kararlı adımlar atan iktidarın sert tedbirler almamasını anlayamıyorum.

Toplumun büyük çoğunluğunun oyuyla tek başına göreve gelen iktidar partisinin sahiplendiği misyona da aykırı olan bu yasal boşluğun daha da geç olmadan doldurulmasını umuyor ve bekliyorum.

İktidar partisinin yöneticilerine sesleniyorum; Lütfen bu arsızlara "dur" deyin.

Küçük de olsa toplumsal huzursuzluklara sebep olan bu suç ve kabatlara karşı daha fazla geç kalmadan tedbir alınarak kolluk kuvvetleri ve yasa uygulayıcılarının elinin güçlendirilmesi çoğumuzun en büyük dileğidir.

YORUM EKLE