KUTSAL EMANETLER...

Resulullah (sav) in bizlere bıraktığı tek kutsal emanet KUR'AN'dır.

O; ''ben size KUR'AN'ı bırakıyorum'' dedi, “hırkamı” demedi.

O; putları yıkmak ve dini şirk'ten arındırmak için gönderilen bir Nebi idi.

Risaleti boyunca insanları ALLAH'a ve O'nun indirdiği tevhidi inanca, hak dine davet etti.

“Ve tevhid inancına göre kulluk yalnız ALLAH'a yapılır, dua ve yardım da yalnız ALLAH'tan dilenirdi.” (Fatiha 5)

“O; dini yalnız ALLAH'a has kılarak.” (Zümer 2),

“ALLAH'ın hakkında ayet indirmediği bir şeyi dine sokmaz ve hiç birşeye kutsallık atfetmezdi.” (Araf 33).

“O; Allah ile birlikte başka hiç birşeye yalvarıp, dua edip, yardım dileyip ilahlaştırmayın.” (Kasas 88),

Ben de sizin gibi ancak bir beşerim.

İlâhınız ancak tek bir ilâhtır.

“Onun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse iyi amel işlesin ve Rabbine yaptığı kulluğa hiç kimseyi ve hiç birşeyi ortak etmesin.” (Kehf 110) dedi.

Hal böyleyken O'nun hırkasını kutsallaştırıp, putlaştırmak da neyin nesi ?

Hırkasını putlaştırıp medet ummak Resulullah'ın misyonuna, vizyonuna velhasılı zatına ihanet değilse nedir ?

O'nun hırkasını kutsayıp, putlaştırıp ondan medet beklemenin, eski din bilginlerinin putlarını yapıp kutsayan ve onlardan medet uman Mekkeli müşriklerden farkı nedir ?

Allah’ı bırakıp da kendisine hiç bir cevap veremeyecek olan şeylere dua eden, ondan medet bekleyen kimseden daha sapık kim olabilir (Ahkaf 5)?

O'nun hırkasını kutsayanlar

Resulullah'ın hatırasıyla yaşamayı, kendisiyle yaşamaya tercih edenlerdir.

O'nun hırkasını kutsamak,

O'nun ardından ağlamayı, O'nu önünde görmeye tercih etmektir.

O'nun hatıralarını, O'nun misyonundan daha çok sevmektir.

O'nu kutsamak, efsaneleştirmek, O'nun hatıraları ile yaşamayı, O'nunla dost olarak yaşamaya tercih etmektir.

Oysa O, KUR'AN'a göre;

Hayatın aktif, kurucu, inşa edici öznesidir.

Emanetleri değil misyonu kutsaldır.

Kendisi vefat etse de, misyonu ölümsüz olandır.

Velhasılı O KUR'AN'ın aynasıdır.

Ve O'nun çağlara taşınması gereken kutsal emaneti sakalı veya hırkası değil, mü'minler için en güzel örnek olan hayatıdır.

Mehmet TIRPAN

YORUM EKLE