KUR’AN’A GÖRE MÜŞRİKLERİN ÖZELLİKLERİ

1) Allah'a yaklaşmak için aracı kullanırlardı. ( Zümer 3)

2) Şefaatçi edinip onlardan medet umarlardı. (Yunus 18)

3) Ölülerden yardım isterlerdi. (Neml 62)

4) Kur’an'dan başka kaynak isterlerdi. (Yunus 15)

5) Atalarından öğrendikleri dinin mutlak doğru olduğunu söylerlerdi. (Bakara 170)

6) Din adamlarına teslim olup onların sözünden çıkmazlardı. (Tevbe 31)

7) Mezhepler kurup kendi mezhebini hak din ilan ederlerdi. (Rum 32)

8) Müşrikler taşlayarak öldürmeyi severdi. (Kehf 19-20)

9) Müşrikler yakarak öldürmeyi severdi. (Saffat 97)

10) Kendi uydurduğu inançları (yanlış şeyleri) Allah'ın emri zannederlerdi. (A'raf 28)

11) Müşrikler sadece Allah'a bağlanmayı kabul etmezlerdi. (A'raf 70)

12) Müşrikler Resul'ün sıradan yaşamını beğenmezdi. (Furkan 7)

13) Müşrikler kaderciydi, kendi suçlarını Allah'a fatura ederlerdi. (En'am 148)

Sonuç olarak; Müşrik olup olmadığınızı, bu özet ayetlerden test edebilirsiniz..

* Kur’an'a sımsıkı sarılanlara (Al'i İmran 103, Zuhruf 43) “ben Müslümanlardanım” diyenlere (Fussilet 33) Yunus 100'ün muhatabı olmayanlara ne mutlu.

Mehmet Tırpan

YORUM EKLE