KUR'ANDAKİ MUHTEŞEM İNCELİK...

KURANDAKİ MUHTEŞEM İNCELİK VE ADEMİN BABASI OLMADIĞINA DAİR AÇIK KAVİM KELİMESİ? 


Musa nebi hangi millete gönderilmişti?


İsrailoğullarına değil mi? Peki ya İsa nebi? O da İsrailoğullarına değil mi? Bu iki Rasül de aynı kavime gönderilmiştir.


Kur"an’da Musa rasül kavmine şu şekilde hitap ediyor: ”Ey kavmim”...


İsa rasül ise kavmine şu şekilde hitap ediyor: ”Ey İsrailoğulları”...


Yani aynı kavme gönderilmiş olmalarına rağmen farklı hitapları var. Kur'an'da ve hatta Arap geleneğinde bir kişinin kimliğini belirleyen kişi babaydı. Ve Hatta Kur'an "evlatlıklarınızı babasına nispet ederek çağırın" emrini verir.  Yani hangi millete göre sınıflandırıldığın babaya bağlıydı. Zaten bu yüzden Kur'an’da insanlık Adem'e atfedilerek ”Ademoğlu” diye geçiyor. Hatta bugün bile birçok millette her çocuğa babanın soy ismi verilir. Şimdi belli bir milletten olmak için babanın da o milletten olması gerekir değil mi? Şimdi Musa rasül 
”ey kavmim” dediğinde n'oluyor?

Musa’nın onlardan biri olduğu anlaşılıyor; değil mi? Şimdi Kur'an'a baktığımızda İsa hiç bir zaman; ”ey kavmim” demiyor! ”Ey kavmim” yerine ”ey İsrailoğulları” diyor?


Neden "İsrailoğulları" diyor biliyor musunuz?
Çünkü İsa'nın bir babası yoktu. O'nun doğumu bir belge şeklinde değil mi? Aynı durum Adem için de ortadadır ki, Adem Kur'an'ın hiçbir yerinde "ya kavmi" yani "ey kavmim" diye hitap etmez. Keza O da babasızdır. 


Ayrıca bu muhteşem bir inceliktir. Nitekim Kur’an tarihselciler, Mekkeli müşrikler, deist ve ateistlerin iddia ve iftira ettiği gibi Muhammed (AS) tarafından yazılmadığına apaçık delildir. Kur'an'ın yazılış stiline de dikkat ettiğimizde bunu Rasül Muhammed bir kere de olsa (mutlaka) ağzından kaçırması beklenirdi. 


Hatta bu inceliğe hiç yer vermemesi beklenirdi. Ama İsa bütün ayetlerde ”Ey israiloğulları” diyor. 


Kur'an'ın bir ilahi kitap olduğu, yani Allah katından olduğuna apaçık bir delildir.


Mehmet Tırpan

YORUM EKLE