KUR'AN ZORLUK ÇEKMEMİZ İÇİN GELMEDİ..

“Biz, bu Kur’an’ı sana zorluk çekesin diye indirmedik.”
(Taha Suresi, 2. Ayet)

Allah bu ayetiyle bize kitabın dini hayatımızda sıkıntı çıkarmayacağını bildiriyor. Peki bize acaba sıkıntıyı çıkaran kimdir ya da onu zorlaştıran şey nedir? Bununla ilgili Maide-101’e bir bakalım:

Maide Suresi, 101. Ayet: “Ey iman edenler! Her şeyi sormayın! Açıklandığında sizi zor duruma düşürecek şeyler vardır. Oysaki Kur’an indirildiği anda o şeyleri sorarsanız meydana çıkar. Allah, onlardan vazgeçmiştir. Allah, Çok Bağışlayıcı’dır, Çok Hoş Görülü’dür.”

Allah, kimi şeyleri detaylandırmamıştır. Evet Rabbimiz bu ayetinde bizi dinde zor duruma sokacak, işimizi zorlaştıracak şeyin Allah’ın indirdiğini yeterli görmeyip onunla ilgili detay oluşturacak sorular sormamız olduğunu söylüyor. Halbuki Allah ayetin sonunda bazı şeyleri bilerek söylemediğini, detaylandırmadığını onlardan vazgeçtiğini belirtiyor.

Peki bu ayeti bize Allah nasıl tefsir ediyor (açıklıyor)? Şimdi de Bakara 67-71 arasındaki ayetlere bakalım.

67- Hani, Musa halkına: “Allah, kesin olarak sizden bir sığır kesmenizi istiyor” demişti. Onlar da: “Sen bizimle alay mı ediyorsun” dediler. Musa; “Cahillerden olmaktan, Allah’a sığınırım” dedi.

68-Onlar: “Bizim için Rabb’ine dua et, onun nasıl bir sığır olduğunu bildirsin” dediler. Musa, “Allah, onun ne yaşlı ne de yavru; ikisinin arasında bir yaşta, olduğunu söylüyor; öyleyse, sizden isteneni yapın” dedi.

69-Onlar: “Bizim için Rabb’ine dua et; onun rengi nedir; bize bildirsin.” dediler. Musa: “Allah; onun parlak sarı renkte, bakanlara keyif veren bir sığır olduğunu, söylüyor” dedi.

70-Yine onlar: “Bizim için Rabb’ine dua et; onun niteliğini açıklasın. Zira sığırların hepsi birbirine benziyorlar; eğer Allah dilerse biz doğru olanı bulmuş oluruz” dediler.

71-Musa: “Allah, onun ekin sulayarak, çifte koşularak yıpranmamış; alacası olmayan, kusursuz bir sığır olduğunu söylüyor.” dedi. Onlar: “İşte şimdi gerçeği bildirdin” dediler. Ve nihayet sığırı boğazladılar. Az kalsın bunu yapmayacaklardı.

Şimdi bu ayetlere baktığımızda Allah kesin bir emir olarak İsrailoğullarından sığır boğazlamalarını istiyor fakat onlar daha evvel ömründe hiç sığır görmemiş yada bir sığır kesmemiş gibi bizimle dalgamı geçiyorsun cevabını veriyorlar. Yetmiyor sürekli sığırla ilgili detaylı bilgiler istiyorlar.

Şimdi soralım kendimize sığır kesin emri geldiğinde herhangi bir detay verilmemiş sığırı kesmek mi kolaydır? Yoksa ne yavru ne yaşlı, parlak sarı renkte, ekin sulayıp çifte sürülmeyerek yıpranmamış bir sığırı kesmek mi daha kolaydır? Buradan da görüyoruz ki dini zorlaştıran ona eklemeler ve detaylar ile yeni hükümler getiren insanoğludur.

Bakara-108: “Yoksa siz de, daha önce Musa´ya sorulduğu gibi peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse, şüphesiz dosdoğru yoldan sapmış olur.”

Kitapta bulamıyorsanız başka yerlerde aramayınız!..

“O, size Kitap’ı ayrıntılı olarak indirmişken, Allah’tan başka bir hüküm koyucu mu arayayım?…” (Enam-114)

“Kendilerine okunan Kitap’ı sana indirmemiz onlara yetmedi mi?” (Ankebut-51)

“Yemin olsun! Biz bu Kur’anda, insanların anlamaları için, her türlü örneği ayrıntılı bir biçimde verdik.” (İsra-89)

“Her topluluk içinden, kendilerine karşı bir tanık gönderdiğimiz, şunlara karşı da seni tanık olarak getirdiğimiz gün… Biz sana bu kitabı, her şeyi açıklayan, bir yol gösterici, bir rahmet ve müslümanlara bir müjde olarak indirdik.” (Nahl-89)

YORUM EKLE