KUR'AN'A GÖRE MÜŞRİKLER...

RABBİMİZ TARAFINDAN GÖNDERİLEN TEK HİDAYET REHBERİ KUR'AN'A GÖRE MÜŞRİK'LER!!!

Müşrikler,bize öğretilerinin aksine Allah'ın var ve bir olduğunu bilirler! Fakat Güvenip teslim olamazlar...

"Bunlara, “Gökleri ve yeri ya­ratan, Güneş’i ve Ay’ı hizmete sokan kimdir?” diye sorsan kesinlikle “Allah’tır” derler. Öyleyse yanlışa nasıl sürükleniyorlar? Ankebut/61

"Onlara; “Gökten su indirip ölü toprağı canlandıran kimdir?” diye sorsan “Allah’tır” derler. De ki; “Her şeyi güzel yapmak Allah’a mahsustur.” Ama onların çoğu bunu düşünmezler.  Ankebut/63

"Onlara; "gökleri ve yeri yaratan kimdir?" diye sorsan tam bir kararlılıkla "Allah'tır" derler. De ki: "Yaptığı her şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur" ama onların çoğu bunu bilmez. Lokman/25

 Müşrikler Allah'ın koyduğu ölçüye göre değil, kendi arzularına göre yargılanmak isterler...

“Hem sana hem de senden önce indirilenlere inandığını sanan kişileri hiç görmedin mi? O azgının önünde yargılanmak istiyorlar. Oysa bunlara, onu tanımama emri verilmiştir. O şeytan ise bunları derin bir sapıklığa düşürmek istemektedir..” Nisa/60

 Oysa,

"Allah, yani (O’nun sözlerini içeren) Kıtab’ı bir işi kesinleştirmişse inanıp güvenmiş bir erkeğin ve kadının, o konuda bir tercih hakkı kalmaz. Kim, Allah'a yani (O’nun sözlerini içeren) Kıtab’ına baş kaldırırsa açık bir şekilde sapmış olur. Ahzab/36

Müşrikler Allah'a yaklaşmak için aracı kullanırlar!

"Bil ki Allah’ın dini, katışıksız dindir. Allah ile aralarına evliya yerleştirenler şöyle derler: “Bizim bunlara kul köle olmamız, sırf bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diyedir.” Allah, onların tartışıp durdukları her konudaki hükmünü, onların yüzüne karşı verecektir. Allah, yalancı olan ve âyetleri görmezlikte (kâfirlikte) direnen birini yoluna kabul etmez." Zümer/3

Müşrikler Şefaatçi edinir onlardan medet umarlar!

"Kendilerine zarar vermeyecek, fayda da sağlamayacak olan şeyi Allah ile aralarına koyup kul olurlar. Bir de derler ki “Bunlar Allah’ın yanında bizi yanına alacak (şefaat edecek) olanlardır.” De ki “Siz Allah’a, göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz?” O, onların ortak saydıklarından uzak ve yücedir.”  Yunus/18

Müşrikler Ölülerden yardım isterler!

"Allah ile arasına koyarak, (mezardan) kalkış gününe kadar cevap vere­meyecek kimselere çağrıda bulunandan daha sapık kimdir? Bunlar, on­ların çağrısın­ın farkında olmazlar."  Ahkaf/5

"De ki “Allah ile aranızda olduğunu varsaydıklarınızı çağırın; ne sıkıntınızı gidermeye güçleri yeter ne de sizden uzaklaştırmaya.” İsra/56

"Onları çağırsanız, çağrınızı işitmezler; işitseler cevap veremezler: Kıyamet gününde de sizin onları ortak saymanızı örtbas ederler. Kimse sana bunları, her şeyin içyüzünü bilen Allah gibi haber vermez. Fatır/14

"Darda kalan biri yardım istediğinde ona karşılık verip sıkıntılarını gideren, sizi yeryüzünün hâkimleri yapan kimdir? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz! Neml/62

 Müşrikler Kuran'da başka kitap ve kaynak isterler!

"Âyetlerimiz, biri diğerini açıklayacak şekilde (küme halinde) yan yana getirilip okununca, bizimle karşılaşmayı umursamayanlar derler ki “Bize başka bir Kur’ân (küme) getir ya da bunun içeriğini değiştir.” De ki “Onu kendiliğimden değiştirmeye yetkim yoktur. Ben sadece bana bildirilen vahye uyarım. Eğer Rabbime karşı gelirsem büyük bir günün azabından korkarım.” Yunus/15

"(Ey suçlular!) Elinizde ne var? Nasıl karar veriyorsunuz?

Sizin başka bir kitabınız var da onu mu okuyorsunuz?

O kitapta “Siz neyi beğenirseniz o sizin olur.” diye bir şey mi var?

“Siz her türlü kararı almaya yetkilisiniz.” diye size karşı bizi bağlayan ve (mezardan) kalkış gününe kadar geçerli bir antlaşma mı var? Kalem/36-39

Müşrikler sorgulamadan atalar dinine tabi olurlar!

"Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun" dendiğinde: "Hayır! Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız." derler. Peki, ataları bir şeye akıl erdiremiyor, doğruya ve güzele ulaşamıyor idiyseler!... Bakara/170

"Böylelerine, Allah'ın indirdiğine uyun dendiğinde şu cevabı verirler: "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız." Peki, şeytan onları, alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı? Lokman/21

Müşrikler sorgulamadan din adamlarına kayıtsız şartsız teslim olurlar!

"Bilginlerini ve din adamlarını Allah ile aralarına koyup rab edindiler. Meryem oğlu Mesih’i de öyle. Oysa onlara verilen emir, sadece tek bir ilaha(tanrıya) kul olmalarıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allah, onların ortak(şirk) koştuklarından uzaktır." Tevbe/31

Müşrikler mezheplere fırkalara ayrılıp bunlarla övünürler!

"O'na yönelmiş kişiler olarak O'ndan sakının! Namazı kılın ve sakın ŞİRKE sapanlardan olmayın;

Onlardan ki, dinlerini parçalayıp hizipler/fırkalar haline geldiler. Her hizip kendi elindekiyle sevinip övünür." Rum/31-32

Müşrikler taşlayarak öldürmeyi sever!

“Çünkü ellerine geçirseler taşlayarak bizi öldürürler ya da kendi dinlerine döndürürler de sonsuza kadar umduğumuza kavuşamayız." Kehf/20

Müşrikler yakarak öldürmeyi sever!

"Onlar da şöyle dediler: “Onun için bir yer yapın da alevli ateşin içine atın.” Saffat/97

 Müşrikler kendi sapık inançlarını Allah'ın emri diyerek iftira ederler!

"Bir edepsizlik yaptılar mı “Atalarımızdan böyle gördük. Allah bizden böyle istemiştir.” derler. De ki “Allah çirkin davranışları emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?” Araf/28

Müşrikler sadece Allah'a bağlanmayı kabul etmezler!

"Dediler ki “Sen bize, atalarımızın kul oldukları şeyleri bırakıp bir tek Allah’a kul olalım diye mi geldin? Eğer doğru sözlü biriysen bizi tehdit ettiğin şeyi getir bakalım.” Araf/70

 Müşrikler Resul'ün bir insan olmasını ve sıradan yaşantısını kabul etmezler!

"Şunu da dediler: “ Bu nasıl elçi? Yiyor, içiyor, çarşıda pazarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilseydi de uyarıcılık işinde ona eşlik etseydi olmaz mıydı? Ya da ona bir hazine indirilseydi yahut yiyeceğini sağlayacağı bir bahçesi olsaydı ya?” O zalimler şunu da dediler: “Sizin yaptığınız sadece, büyüye kapılmış bir kişinin peşinden gitmektir.” Furkan/7-8

Müşrikler kadercidir! (Ezelden her şey yazılmış) bütün kötülükleri ve olumsuzlukları Allaha havale ederler!

"Müşrikler diyeceklerdir ki “Allah (bizim mümin olmamızı) tercih etseydi ne biz şirke düşerdik ne atalarımız. Bir şeyi haram da kılmazdık.” Onlardan öncekiler de bu yalana sarıldılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki “Yanınızda bir bilgi var mı ki çıkarıp bize gösteresiniz. Siz sadece varsayımınızın peşine takılmışsınız; siz sadece atıyorsunuz.” Enam/148

İşte insanların, mezheblerin, tarikatların değil !

Kur'an'ın kıyamete kadar geçerli olan ŞİRK ve MÜŞRİK tanımı...

"Allah kendisine ortak oluşturulmasını (şirki) bağışlamaz. Bunun altında olan günahları, şirkten uzak kalmayı tercih eden kişi için bağışlar. Kim Allah'a ortak oluşturursa, O’na büyük bir iftirada bulunmuş olur. Nisa/4

Mehmet Tırpan

YORUM EKLE