İSLÂM'IN KUR'AN'DAN BAŞKA KAYNAĞI YOKTUR

Musa AS'a inen din İslâmdı.
Tevrat'ı tahrif ettiler, kendi uydurdukları kitapları din edindiler.


Yahudilik diye bir mezhep ortaya çıktı, ona din dediniz.


İsa AS'a inen din İslâmdı.
İncil'i tahrif ettiler, din sınıfının yazdıklarını din edindiler.


Hıristiyanlık diye bir mezhep ortaya çıktı, ona din dediniz. 


Muhammed AS'a inen din de İslâm'dır.


Ona inen kitaba da beşer sözleri ve rivayetleriyle eklemeler yaptınız,
Kitabın dışına çıktınız,
Başka kitaplar uydurdunuz,
Kiminiz Şia, kiminiz Ehli Sünnet oldunuz.


Musa AS'ın İslâmına Yahudilik dini dediniz,
İsa AS'ın İslâmına Hıristiyanlık dini dediniz de, Muhammed AS'ın İslâmına paralel mezheplerinize neden Ehli Sünnet veya Şia dini diyemiyorsunuz?


Kendinize kalsa İslam'a sahip çıkıyorsunuz.

Fakat unutuyorsunuz;
Sizinki de Yahudilik gibi,
Hıristiyanlık gibi ALLAH'ın dininden sapan,
Ve İslama paralel oluşan, 
Ve zamanla ayrı dinlere dönüşen mezheplersiniz.

Hepiniz ALLAH'ın dininden sapan,
Kendilerini "hak mezhepler" diye avutan,
Ayrı ayrı din'lersiniz.


KUR'AN'la olan SAYMAKLA BİTMEZ çelişkileriniz apayrı dinler oluşunuzun delili olmaya yeter de artar. 


Hiçbirinizin tek kaynağı KUR'AN değil!!!


İyi bilinmelidir ki;


İslam'ın KUR'AN'dan başka kaynağı yoktur. (Araf 3)


İslam'ın KUR'AN'dan başka rehber kitabı yoktur. (Bakara 2)


İslam'da KUR'AN'dan başka yol yoktur. (Enam 153)

İslam'da ALLAH'ın sözünden başka bir sözün geçerliliği yoktur. (Casiye 6)


İslam'da bölünmek yoktur, mezhep yoktur. (Rum 31/32)


İslam'da ALLAH'ın ayetlerinin dışına çıkan her veri ALLAH'a iftiradır, ŞİRK'tir. (Araf 33)


Allah'ın dininde kural koymada ortağı yoktur. (Şura 21)


Nebi dine ekleme yapamaz. (Zümer 2, 3,11,14)


Nebi hadis adı altında Kur'an'ın dışına çıkamaz. (Araf 203)


Kaynağı ALLAH'ın kitabı olmayan her oluşum,
Her mezhep ayrı bir dindir. (Saf 9)


Yahudilik gibi,
Hıristiyanlık gibi,
Ehli sünnet de,
Şiilik de ayrı ayrı dindir.


Kendinizi kandırmayın,
Aklınızı vahiyle kullanın. 


Allah'ın dininde Allah'tan başkası buyuramaz. Buyuruyorsa da orada tek ilahtan söz edilemez.


İLAH ne demek iyi öğrenin, "la ilahe illa Allah" deyip de bir çok ilahlar edinmeyin. 


Geç olmadan UYANIN... 


Selâm olsun Allah’ın ayetlerine inanıp güvenenlere...


Mehmet TIRPAN

YORUM EKLE