Deprem Bölgesinde Adli İşlemler Hızlanacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem bölgesindeki illerde devam eden davaların adli sürecinih hızlandıracak kanun teklifini Meclis'e sunduklarını açıkladı.

Deprem Bölgesinde Adli İşlemler Hızlanacak

Deprem Bölgesinde Adli İşlemler Hızlanacak


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem bölgesindeki illerde devam eden davaların adli sürecini hızlandıracak kanun teklifini Meclis'e sunduklarını açıkladı.


"Deprem bölgesindeki adli süreçlerin hızlandırılmasına yönelik" çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürdüklerini açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tespit ettikleri sorunlar arasında Yasamayı ilgilendiren konuları AK Parti Milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunduklarını Kanun teklifiyle çözeceklerini bildirdi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; "Depremde hasar gören illerimizde yaptığımız inceleme ve uygulayıcılarla gerçekleştirdiğimiz istişare ve değerlendirmeler sonucu tespit ettiğimiz hususlar ve çözüm önerileri arasında Yasamayı ilgilendiren konuları Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Bu kapsamda Deprem bölgesindeki bazı idari davaların daha hızlı sonuçlandırılmasına yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifi AK Parti grubuna mensup Milletvekillerimizce TBMM Başkanlığına sunuldu" dedi.


Bakan Tunç'un detaylı açıklaması şöyle:


"Kanun teklifi ile, idare mahkemelerinde görülen hak sahipliğine ilişkin işlemler hariç olmak üzere hasar tespit raporlarına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlere (yıkım, güçlendirme, abonelik iptali ve tahliye) karşı açılan iptal davaları bakımından geçici bir yargılama usulü ihdas edilmektedir. 


Şu ana kadar, bu usulün uygulanacağı 30 bin 476 dava açılmıştır. 


Teklifle getirilen düzenlemeyle;


1) İdari Yargılama Usulü Kanuna eklenen geçici madde ile, 


- İdari yargılamada 30 gün olan idarenin savunma verme süresi, 15 güne indirilmektedir.


- Kural olarak idarenin savunması alınmadan keşfe gidilememektedir. Düzenlemeyle, idarenin savunması beklenmeksizin keşif ve bilirkişi incelemesi yapılabilmesi sağlanmaktadır.


- İdari yargılamada ilk derece mahkemelerinde tarafların istemesi halinde duruşma yapılması zorunludur. Düzenlemeyle, duruşma yapılması hâkimin takdirine bırakılmaktadır.


- İdari yargılamada yürütmenin durdurulması talepleri hakkında verilen kabul veya ret kararlarına karşı bölge idare mahkemesine itiraz edilebilmektedir. Düzenlemeye göre, bu kararlara itiraz edilemeyecektir.


- Delillerin toplanmasından itibaren en geç 15 gün içinde karar verilmesi öngörülmektedir.


- İdari yargılamada idare mahkemesinin kararlarına karşı 30 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurulabilmektedir. Bu usulde istinafa başvuru süresi 15 güne indirilmektedir.


- İdari yargılamada istinaf kanun yolu incelemesi en geç 6 ay içinde sonuçlandırılmaktadır. Düzenlemeyle, istinaf başvurusunun en geç 2 ay içinde sonuçlandırılması öngörülmektedir.


2- Deprem bölgesinde bilirkişi seçiminin kolaylaştırılması
Bilirkişi görevlendirilmesi, istinaf yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkişilik bölge kurullarınca oluşturulmuş listelerden yapılmaktadır.
Kural olarak mahkemeler, içinde bulundukları bölgenin listesinden bilirkişi seçebilmektedir. Düzenlemeyle, genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde depremlerle bağlantılı iş, dava, soruşturma ve kovuşturmalarda liste dışından da bilirkişi görevlendirilmesi yapılabilmesine imkân tanınmakta ve sürecin hızlanması amaçlanmaktadır.


Tarihin en büyük deprem afetinde yıkılan 11 Şehrimizdeki yargı süreçlerinin gecikmeksizin işlemesini sağlamak için mevzuat değişikliklerini ve bölgede ihtiyaç duyulan hakim-savcı ve personel desteğini güçlü bir şekilde karşılıyoruz."


HABER: Mehmet Emin Danış

adiyamandogruhaber

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER