Milletvekili Kurt'un Emekliye Maaş Zammı Teklifi Kabul Edildi

Adıyaman Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt ve Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız tarafından verilen ve çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştı.

Milletvekili Kurt'un Emekliye Maaş Zammı Teklifi Kabul Edildi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, yapılan düzenleme ile çalışma hayatında önemli değişiklikler yapıldığını, SSK ve BağKur emekli maaşlarına yüzde 49,25 artış yapıldığını belirtti.


Kabul edilen Kanuna göre, kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" da eklenmiş ve ayrıca sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken koşullar kolaylaştırılmıştır.


Buna göre sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışmasının bulunması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekecek.


Kısa çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak, nafaka borçları dışında onda birinden fazlası haczedilemeyecek veya başkasına devir ve temlik edilemeyecek.


Ayrıca kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler, kısa çalışma başlama tarihinden itibaren 3 yıl içerisindeki hizmet akdi fesihlerine istinaden yapılacak işsizlik ödeneği ödemelerine ilişkin hak sahipliği sürelerinden düşürülecek.


Kısa Çalışma kapsamındaki sigortalının istirahat raporlu olduğunu işverene haber vermemesi nedeniyle hem kısa çalışmadan hem de istirahat döneminde geçici iş göremezlik ödeneği alması veya kısa çalışma yaparken başka bir işyerinde çalışması gibi işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler, yasal faiziyle sigortalıdan tahsil edilecek, ölen sigortalılara ait fazla ödemeler geri tahsil edilmeyecek.


Yine kabul edilen Kanun ile 2016 yılından bu yana uygulanmakta olan asgari ücret desteği 2024 yılında da 700 lira olarak devam edecek. Böylece 2023 yılında 500 lira olan asgari ücret desteği 700 liraya yükseltilmiş olacak.


İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen 6111 sayılı teşvik olarak bilinen istihdam teşviki, 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek olup uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verildi.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimliği eğitimi veren eğitim kurumları, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, ekipman muayene kuruluşları, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarlarında inceleme, yetkilendirme, kontrol ve denetim yapmaya yetkili olacak. 


İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünde görevli çalışma uzman ve uzman yardımcısı, mühendis, fizikçi, kimyager, biyolog ve tabip unvanlı personel tarafından yerine getirilecek.


HABER MERKEZİ 

adiyamandogruhaber

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER