DİNLERİN İNSANDAN İSTEDİKLERİ

Peki neydi dinlerin ve Allah'ın insandan istediği?...

Nuh'un yedi kanununda yasaklanan;
- Putlara tapmak,
- Kâfirlik yapmak,
- Zina yapmak,
- Adalete riayet etmemek,
- Kan dökmek,
- Hırsızlık yapmak,
- Canlı hayvan yemek...

Musa'nın on emrinde yasaklanan;
- Allah'ın varlığını ve birliğini inkâr etmek,
- Put yapmak ve putlara tapmak,
- Allah'ın ismini lüzumsuz yere anmak,
- Anne-babaya saygı göstermemek,
- Öldürmek,
- Zina yapmak,
- Çalmak,
- Yalancı şahitlik yapmak,
- İnsankarın evine, barkına, karısına, hizmetçisine, öküzüne, eşeğine, malına ve canına göz dikmek...

Budha'nın beş ilkesinde yasaklanan;
- Öldürmek,
- Hırsızlık yapmak,
- Yalan söylemek,
- İçki içmek,
- Zina yapmak...

Mani'nin üç mühründe emredilen;
- Eline,
- Beline,
- Diline
hâkim olmama sonucu işlenen tüm suç ve günahlar...

Çinli bilgeler Laotse ve Konfüçyüs'ün; Tanrı, doğa ve törelere uyum ilkeleri...

Yunan filozofları Sokrat, Eflatun ve Aristo'nun; altın orta, erdem, adalet öğretileri...

Tüm bu kavramların hepsi İnsanı insan yapan mükemmelliğe ve ubudiyete açılan vicdani ve ahlakı öğretilerdir.

İnsanı; maddeci, bencil, hırslı ve öfkeli yapan mazoşist tanrılara "La/Hayır" deyip, 

Toplum-Allah ilişkisinde insanı sosyal bir varlık olarak; suçsuz ve barışçıl bir dünyanın ahengine uyum sağlamaktır...

YORUM EKLE