DİNİMİZİ KUR’AN’DAN ÖĞRENMEK…

Dinimizi KUR'AN'dan öğrenmemiz öylesine önemli ki...

Çünkü KUR'AN dışındaki rivayet kaynaklı bilgiler bizi farkında olmadan ALLAH'ın yolundan saptırabiliyor.

Bu yüzden Rabbimiz bize:

“Yalnızca KUR'AN'a uyun. Diğer yollar sizi ALLAH'ın yolundan saptırır.” (Enam 153) buyuruyor.

Örneğin Resulullah'ı KUR'AN'dan tanımayan bir insan kimi cemaat ve tarikat veya benzeri oluşumlara aldanarak kendi gibi bir beşeri ilahlaştırıp ŞİRK'e bulaşabiliyor.

Şimdi ayetler ışığında sorgulayalım...

“Bizim mucizeler göndermemize yalnızca önceki toplumların onları yalanlamış olmaları engel oldu.” (İsra 59) ayeti dururken,

Ve Resulullah:

“Mucizeler ancak Allah’ın katındadır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.” (Ankebut 50) derken,

Bu ayetleri okuyan birinin şeyhlerin, gavsların mucize ve keramet palavralarına kanması mümkün mü?

“Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum.” (Ahkaf 9) diyen bir Nebi varken, bizim gibi aciz birer beşer olan birilerinin şefaat palavralarına aldanmak mümkün mü?

Üstelik “Nebilerin de hesaba çekileceği” (Araf 6) bildirilmişken.

“Onlara (arzularına göre) bir âyet getirmediğin zaman, derleyip toplasaydın ya derler, sen de de ki; ben ancak Rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ona uyarım.” (Araf 203) ayeti dururken hadisler de KUR'AN ile birlikte kaynaktır demek mümkün mü?

“Ben ancak Rabbime yalvarırım. Ben size ne bir zarar, ne de bir yarar dokundurma gücüne sahibim.” (Cin 21/22) ayeti dururken, ALLAH'tan başkasından medet umup “Şefaat ya Resulullah, yetiş ya gavsım, yetiş efendim” diye yalvarmak mümkün mü?

“Ben gaybı bilmem.” (Enam 50) diyen bir Nebi varken, gayblardan haber verdiği iddia edilen şarlatanlara aldanmak mümkün mü?

“Ben de sizin gibi bir insanım.” (Fussilet 6) diyen bir Nebi varken uzay mekiği düşüren, depremlerin yönünü değiştiren, ete kemiğe bürünmüş Allah'lık iddia eden soytarılara aldanmak mümkün mü?

“Allah seni affetsin.” (Tevbe 43),  “Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan bağışlanma dile. Şüphesiz O tevbeleri kabul edendir.” (Nasr 3) ayetini okurken, günahsız ve cennetlik diye yutturulan sözümona şeyhlere, velilere aldanmak mümkün mü?

“Biz Allah’ın peygamberleri arasında ayırım yapmayız .” (Bakara 285) ayeti dururken, Nebi as'a atfedilen “O olmasaydı alem yaratılmazdı” safsatasına aldanmak mümkün mü?

“Ey Nebi! Eşlerinin rızasını arayarak Allah’ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun. Allah çok bağışlayan çok esirgeyendir.” (Tahrim 1) ayetini okuyan birinin Nebi as. helal haram hükmü verebilir demesi mümkün mü?

Bu örnekleri yazmakla bitiremeyiz.

Bizlere düşen dinimizi KUR'AN'dan öğrenip, önce varsa içimizdeki uydurulmuş dinin hurafelerinden arınmak, sonra da duyurabildiklerimizi uyarıp arınmalarına yardımcı olmaya çalışmaktır.

Hak gelecek, batıl yok olacak.

Ve uydurulmuş din yıkılacak inşaAllah...

“Selam olsun, ALLAH'ın ayetlerine inananlara..” (Enam 54)

Mehmet TIRPAN

YORUM EKLE