DİNİMİZ TEVHID DİNİDİR

Kimse benim sevgili Nebime olan muhabbetimi sorgulayamaz.

Canım yoluna feda olsun.

Mevzu o değil.

Mevzu sevgili Nebimize isnad edilen ve adına "Hadisi şerif/şerefli söz" denen, tamamına yakını uydurma ve sevgili Nebi'ye iftira olan rivayetler.

Dinimiz Tevhid dinidir.
Çok sesli bir din değildir.
Dinimiz Allah/Muhammed ortaklığında bir şirket dini değildir.

Dinimizde farz/helal/haram belirleme yetkisi yalnız Allah'a aittir.

Hüküm yalnız Allah'a aittir.

Muhammed as. sadece elçidir, uyarıcı, müjdecidir.

Durum bu iken, sevgili Nebi'nin adına onbinlerce söz isnad eden ve bu sözlerin toplandığı külliyat olan Kütübü sitteyi; söylemde neredeyse, eylemde ise tamamen KUR'AN'la denk gören zihniyete soruyorum: Şeref bu rivayetlerin neresinde?!

Deve sidiği şifadır.(Buhari Tıp5/1, Hanbel, 3/107,163).

Uğursuzluk 3 şeydedir, at, ev, kadın".. (Buhari 76/53).

"Peygamber, savaşta kadınların va çocukların öldürülmesinin bir sakıncası olmadığını söyledi".. (Buhari, Cihad/146; Ebu Davud 113).

Evde üçten fazla yatak olmamalıdır. Zira dördüncü yatak şeytanadır. (Müslim, Nesai, Ebu Davud)

Etin kokuşmasının nedeni İsrailoğulları’dır.(Buhari, Müslim)

Süleyman Peygamber; Allah’ın yolunda cihat edecek bir erkek çocuk doğurtabilmek adına, 1 gecede 90 tane zevcesi ile birlikte olmuş. (Buhari, Nesai)

Mushaf’taki Beyyine Suresi eksiktir. (Tirmizi)

İçki içen bir kişi ilk seferde dövülmeli, ikinci seferde de dövülmeli, üçüncü seferde de dövülmeli, dördüncü seferde de dövülmeli ancak beşinci seferde katledilmelidir. (Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace)

Kırmızı renkli elbise giymek harama yakındır. (Tirmizi, Ebu Davud)

İki yöneticiye birden onay verilirse, içinden birisi katledilmelidir. (Müslim)

İki kişinin aynı anda helâya gidip,
avret yerleri açıkken beraberce hacet gidermesinde bir sakınca yoktur ancak o vaziyette konuşmaları günahtır. (Ebu Davud)

Muhammed Peygamber’in dokuz tane zevcesi olduğu hâlde, tek bir gecede kadınların hepsi üzerine dolaşırmış. (Buhari)

Kadın kendisine haram olması için, yetişkin bir erkeği emzirebilir. (Müslim, İbn-i Mace)

Şeytan helâda insanların makatlarıyla oynar. (Ebu Davud)

Mushaf’taki Bakara Suresi’nin 238. ayeti eksiktir. (Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud)

Kişi sabahleyin yedi tane acve hurması yerse, ardından kilolarca zehir dahi içse ölmez. (Buhari, Müslim, Ebu Davud)

Namaz için çağrı yapıldığı vakit, şeytan zart-zurt osurarak uzaklaşır. (Buhari, Müslim)

Kertenkele katleden bir kişiye, kaç vuruşta katlettiği dikkate alınarak -Allah tarafından- sevap yazılır. (Müslim) (Buhari, Nesai, Muvatta)

Güneş, şeytanın iki boynuzu arasında doğar. (Buhari)

Kişi ishalden ölürse, şehit olur. (Nesai, Ebu Davud, Muvatta)

İbrahim Peygamber seksen yaşında, keserle sünnet olmuş. (Buhari, Müslim)

Kızlar sünnet edilmelidir lâkin derin kesilmemelidir zira bu, cinsel ilişkide kadına daha çok haz verir; kocası için de daha makbuldür. (Ebu Davud)

Musa Peygamber, canını almaya gelen ölüm meleğine tokat atmış ve meleğin gözü çıkmış. (Buhari)

Kişi gurbette ölürse, şehit olur. (İbn-i Mace)

Cahiliye devrinde bir gün maymunlar, zina eden bir maymunu recm etmiş. (Buhari)

Köpekler katledilmelidir. (Müslim)

Güvercin şeytanedir. (Ebu Davud, İbn-i Mace)

Hayatında üç kez tövbe etmiş bir kişi, o dakikadan sonra ne kadar günah işlerse işlesin -Allah tarafından- affedilir. (Buhari, Müslim)

Resim yapan bir kişi cehennemliktir. (Müslim 2109/98, Buhari 5957, 5958, Nesei 5320, 5321, 5322, 5328)
 İçerisinde köpek leşleri, kadın hayız bezleri ve insan pislikleri olan kuyudan su içilebilir. ([Ebû Dâvud, Tahâret 34, (66); Tirmizî, Tahâret 49, (66); Nesâî, Miyâh 2, (1, 174)

Allah ahirette Peygamberlere kimliğini kanıtlamak için, bacağını açıp, baldırını gösterir (Buhari, K. Tefsir el-Kur’an, Sure: 68, bab: 2 K. et-Tevhid, bab: 24 / Muslim, K. el-İman, bab: 302, Hadis No: 183; Fethul Bari C. 10 , S. 116 – 117)

“Peygamber 30 erkeğin cinsel gücüne sahipti”.. (Buhari).

“Peygamber nerede güzel bir kadın görse hemen eve koşar Zeynep`le yatardı”.. (Buhari, Hibe)

“Peygamberin izniyle ihramdan çıkıp Mina`da bulunan kadınlarımıza yöneldik. Zekerlerimizden meni damlıyordu ”.. (Buhari, Hac/81; Müslim Hacc/141).

“Zina yapan evlilerin taşlanarak öldürülmesini emreden ayet, Ayşe'nin döşeğinin altındaki sahifede yazılı bulunuyordu. Peygamber ölünce Ayşe onun defin işlemleriyle meşgul iken, evin açık kapısından içeri giren bir keçi o sahifeyi yedi ve böylece taşlama cezası Kur'an'dan çıktı; ama hükmü devam ediyor”.. (İbni Mace 36/1944; Hanbel 3/61; 5/131, 132, 183; 6/269).

“Keçinin yemesi sonucu Kur'an'dan çıkan taşlama ayetini Ömer Kur'an'a tekrar sokmak istedi; ancak halkın dedikodusundan korktuğu için cesaret edemedi”.. (Buhari 53/5; 54/9; 83/3; 93/21; Muslim, Hudud 8/1431; Ebu Davut 41/1; Itkan 2/34).

“Bir grup maymun zina yapan bir maymunu yakalamış ve taşlama cezasını uyguluyorlardı. Onları bu haklı işte desteklemek için ben de taş atarak yardım ettim”.. (Buhari 63/27) 

“Dinini değiştireni öldürün.” (Nesai 7-8/14; Buhari 12/1883) 

“Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir.” (Buhari 9/1391) 

“Ölü, ailesinin kendisi için ağlamasından dolayı azaba uğratılır.” (Buhari-K. Cemiz 32, 33, 34) 

“Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden bir grup Medine’ye gelerek Müslüman oldular. Medine’nin havası onlara dokununca Peygamber onlara deve sidiği içmelerini öğütledi. Adamlar develeri dağıttılar ve çobanı da öldürdüler. Peygamber onları yakalattı, ellerini ve ayaklarını kesti, gözlerini oydu, çölde susuz ölüme terk etti. Biz onlara su vermek isteyince, Peygamber bizi engelledi.” (Buhari Tıp5/1, Hanbel 3/107,163) 

“Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine ise haramdır.” (Müslim 2/16) 

“Cehennemde en şiddetli azaba uğratılacak kişiler ressamlardır.” (Buhari-Tesavir, 89) 

“Varis için vasiyet yoktur.” (Hanbel 14/238) 

“Peygamber Medine’de bir Yahudi tarafından büyülendi. Günlerce ne yaptığını bilmez durumda ortalıkta dolaştı.” (Buhari 76/47; Hanbel 6/57, 4/367)
.... 

Nasıl beğendiniz mi?

Bu mudur sizin şerefli söz dedikleriniz?

Bu mudur, Nebi buyurdu diye sorgulamadan baş tacı edip din edindikleriniz?

Hiç mi sevgili Nebi'ye iftira atmaktan haya etmez, çekinmezsiniz?

Bir de bu saçmalıkları inkâr eden, bunlar sevgili Nebi'ye iftiradır diyenleri Nebi inkarcısı diye tekfir edersiniz.

Ne diyebilirim,
Allah size basiret versin....

Peki onlar, Allah ve O’nun âyetleri de değilse, kimden (gelen) hangi hadise inanacaklar?
Casiye 6

Selam tek şerefli söz Allah'ın kelâmına,
Allah’ın hadisi KUR'AN'a tabi olanlara.......

YORUM EKLE