DİNDE VAR ZANNEDİLENLER

1-    Kur'an’ın tek başına yetersiz olduğu iddiası

2-   Hadislerin dinin kaynağı olması

3-   Mezhep alimlerinin fetvalarıyla helal ve haram belirlenmesi

4-   Mezhep çıkarımlarına göre Kur'an’dan ayet iptal etmek

5-   Mezhepleri dine eşitlemek, mezhep bağımlılığını farzlaştırmak

6-    Kur'an’ı musiki kitabı gibi anlamadan okumak

7-    Kur'an’ı ölüler için okunan bir kitaba çevirmek

8-    Peygamber’in hadislerle Kur'an dışı hükümler, farzlar, haramlar oluşturduğu iddiası

9-    Tüm canlıların Peygamberimiz sayesinde yaratılmış olması

10-   Peygamberleri yarıştırma, Peygamberimizi en üstün Peygamber ilan etmek

11-   Peygamberimiz’in, Peygamberlik öncesi hayatını bile taklide kalkmak

12-  “Kur'an eksiktir, detaylar başka kitaplardadır” demek

13-  Bazı kimseleri evliya kabul edip Cennetlik ilan etmek ve mezarlarında dinin özüne aykırı saygı gösterileri yapmak

14-  Tarikat şeyhlerini aşırı yüceltmek

15-  Tarikatlardaki rabıta gibi uygulamalar

16-  Bir tek Sunnilerin veya bir tek Şiilerin Cennetlik olduğunu iddia etmek

17-   Şiilikteki gibi 12 imamın veya bazı tarikatlardaki gibi şeyhlerin hatasız olduğunu söylemek

18-  Dine Arap geleneklerini sokmak

19-  Şahsi görüşlerine uydurmak için dini, reformla değiştirmeye kalkışmak

20-  “Peygamber’in sünneti” başlığıyla, hayatın her alanıyla ilgili uygulamaları dinsel uygulamalara çevirmek

21-  Çoğunluğun her zaman doğru olduğunu savunmak

22-  Mezheplerin tarihsel sürecini mezheplerin doğruluğuna delil saymak

23-  Hanefilik diye bir mezhep

24-  Şafilik diye bir mezhep

25-  Hanbelilik diye bir mezhep

26-  Malikilik diye bir mezhep

27-  Caferilik diye bir mezhep

28-  Maturudiye, Eşariye veya itikadi herhangi bir mezhebin taklitçiliği, eleştirilmezliği

29-  Kur'an’ın ezeli olduğu iddiası

30-  Mezhep değiştirenlere sopa veya herhangi bir ceza öngörmek

31-  Aklı inkar etmek, taklitçiliği üstün tutmak

32-  Bilim düşmanlığı

33-  Sanat düşmanlığı

34-  Buhari diye bir hadis kitabına Kur'an gibi uymak

35-  Müslim diye bir hadis kitabına Kur'an gibi uymak

36-  Kütübü Sitte veya başka hadis kitaplarına Kur'an gibi uymak

37-  Şiilikteki gibi taklit mercilerinin varlığını savunmak

38-  Sahabelerin (Peygamberimiz’i gören herhangi bir Müslüman) hangisine uyarsak uyalım doğruya erişeceğimiz iddiası

39-  Saçları örtme zorunluluğu

40-  Peçe takmak

41-  Haremlik-selamlık uygulaması

42-  Kadının tek başına seyahat edememesi

43-  Kadının, erkeğin tüm vücudu irinle dahi kaplı olsa, o vücudu yalayarak temizlese, yine de erkeğin hakkını ödeyemeyeceği düşüncesi

44-  Allah’tan başkasına secde edilseydi, kadının kocasına secde etmesinin gerekeceği iddiası

45-  Kadının yönetici, devlet başkanı olamayacağı

46-  Kadının yöneticileri seçme hakkının olmadığı

47-   Kadının sesinin erkek tarafından duyulmaması gerektiği

48-  Kadının Cuma namazını kılmaması

49-  Kadının aybaşılıyken namaz kılmaması, oruç tutmaması

50-  Kadınların aybaşılıyken Kur'an okumaması, camiye girmemesi

51-  Kadınla erkeğin el sıkışma yasağı

52-  Kadının kalktığı yere soğumadan oturulamayacağı

53-  Kadının kapalı bir yerde, erkekle baş başa kalmasının haram olması

54-  Kadının, köpek ve domuzla beraber namazı bozan unsurlardan olması

55-  Kadınların çoğunun Cehennemlik olması

56-  Kadınların şerli olması

57-  Kadınların eksik akıllı olması

58-  Kadınlara evde hapisvari hayat yaşatmak

59-  Kadınların kocası dışında erkeklerin duyacağı koku sıkmasının haram olduğu

60-  Kadınların kaş aldırmasının haram olduğu

61-  Kadının kocasına her işte itaatinin farzlaştırılması

62-  Kadının kocasının  cinsel çağrısına her seferinde cevap vermesinin mecburi olması

63-  Şahitlikte, “bir erkek eşittir iki kadın” ilkesinin uygulanması

64-  Kadının ailesinden izin almadan evlenmesinin yasaklanması

65-  Zina edenin taşlanarak öldürülmesi

66-  Zina ayetinin bir keçinin yemesiyle yok olduğu iddiası

67-  Maymunların bile zina edenleri öldürdüğüne dair izahlar

68-  Erkeklerin altın takmasının haram olması

69-  Erkeklerin ipekli giysiler giymesinin haram olması

70-  Yemekte altın, gümüş takımların kullanılmasının yasak oluşu

71-   Heykel yasağı

72-  Resim yasağı

73-  Satrancın yasak oluşu

74-  Müzik enstrümanları ve müzik dinleme ile ilgili yasaklar

75-  Midye, karides gibi deniz ürünlerinin haramlaştırılması

76-  At, eşek, vahşi hayvan etlerinin haramlaştırılması

77-  Böbrek gibi bazı organların mekruh sınıfına sokulup, yenmesinin çirkin gösterilmesi

78-  Sigaranın haramlaştırılması

79-  Mekruh diye haramlardan ayrı Kur'an’da olmayan yasaklar listesi ve belli oranda mekruhların harama eşit olacağı izahı

80-  Cinsel ilişkinin örtü altında olmasının gerekliliği

81-  Eşlerin cinsel ilişki esnasında bile birbirlerinin cinsel organlarına bakamayacağı

82-  Mastürbasyonun yasaklanması

83-  Doğum kontrolünün yasaklanması

84-  Yıkanırken bile kişinin cinsel organının açıkta olmaması gerektiği, meleklerden utanması gerektiği, peştemalle yıkanmak gerektiği

85-  Erkeklerin sünnet olması

86-  Kadınların sünnet olması

87-  Sakal bırakmanın sevaplığı

88-  Sakal kesmenin haram olması

89-  Saçları ortadan ayırmada sünnet sevabı arama

90-  Saçları yağlamanın sevaplığı

91-  Saçlara, sakala kına yakmanın sevaplığı

92-  Erkeklerin sürme çekmesinin sevaplığı

93-  Yüzükoyun yatmanın yasaklanması

94-  Yer yatağında yatmak

95-  Sağ ayakla evden çıkmak, eve girmek, yatağa girmek

96-  Sol ayakla tuvalet gibi pis yerlere girmek

97-  Tuvalet yaparken konuşma yasağı

98-  Oturarak küçük tuvalet yapmak

99-  Tuvaletin Kıble'ye karşı yapılmasının haram olması

100- Sol elle yenenleri şeytanın yemesi

101- Sarık sarmak

102- Misvak kullanmak

103- Cübbe giymek

104- Entari giymek

105- Şalvar giymek

106- Beyaz, yeşil, siyah renkli giysilerde sevap aramak

107- Sarı, kırmızı renkler giymemek

108- Hurma, kabak gibi yiyeceklerde sünnet sevabı aramak

109- Yemeği yer sofrasında yemek

110- Yemeği aynı kaptan yemek

111- Elle, üç parmakla yemek

112- Suyu üç yudumda içmek

113- Suyu oturarak içmek

114- Yemeğin bitiminde parmakları yalayarak veya yalatarak temizlemede sünnet sevabı aramak

115- Alkollü koku sürmemek

116- Kolonya kullanmamak

117- Kara köpekleri öldürmek

118- Köpekleri eve sokmayı yasaklamak

119- Geceleri aynaları kapamak

120- Kur'an’la veya Kur'an’sız büyü yapmak

121- Muska yazmak, taşımak

122- Kuran’ı üfürük kitabı gibi kullanmak

123- Islık çalmanın şeytan işi olması

124- Tahtaya vurmaktan, nazar boncuğundan hayır beklemek

125- Falcıları, cincileri dindar hoca sanmak

126- Kurşun dökmek veya merdiven altından geçmemek

127- Kara kediyi, kara köpeği uğursuz saymak,

128- Çamaşırı belli günlerde yıkamanın, cinsel ilişkiye belli günlerde girmenin gerekliliğini iddia etmek

129- Mevlit

130- Ölünün 7., 40., 52. günlerinde törenler yapmak

131- Kabir azabı ile ilgili hikayeler, kabir azabının kendisi

132- Sırat köprüsünün kıldan ince olduğu, kesilen kurban üzerinde sıratın geçileceği izahları

133- Üzerine idrar sıçratanın en çok kabir azabı çekecek kişi olması

134- Ölünün yerine oruç tutmak

135- Ölünün yerine Hacca gitmek veya birisini göndermek

136- Ölünün arkasından ağlayınca ölüye azap olması

137- Kıyametin saati hakkında açıklamalar

138- Mehdi’nin gelmesi

139- Mehdi’nin Kufe’de, Şam’da veya İstanbul’da çıkacağı iddiaları

140- Mehdi’nin Deccal’i öldürmesi

141- Deccal’in gelmesi

142- Deccal’in ölüleri diriltmesi

143- Dabbenin fil kulaklı, hınzır gözlü, öküz başlı olduğu

144- Dabbenin Hz. Süleyman’ın asası, Hz. Musa’nın mührüyle gelmesi

145- Hz. İsa’nın yeniden yeryüzüne geleceği

146- Hz. İsa’nın Mehdi ile buluşması

147- Yecuc ve Mecuc’un Türkler olması

148- Yecuc ve Mecuc’un yerin altında bir karışlık adamlar olması

149- Yecuc ve Mecuc’un kulaklarını yatak ve yorgan yapmaları

150- Evrenin sonunda Güneş’in batıdan doğacağı

151- Önünden birinin geçmesiyle namazın bozulacağı

152- Namazda el bağlama şeklini, ayakların kaç santim aralıklarla duracağını belirlemek

153- Orucu kasten bozanın iki ay kesintisiz oruç tutması gerektiği

154- Haccı birkaç güne sıkıştırıp insanları perişan etmek

155- Kurban bayramında kurban kesmek mecburiyeti

156- Belli haramların Hacdan sonra başladığı veya haramlık derecesinin arttığı düşüncesi

157- Zemzem suyunda, okunmuş şeker, tuz gibi maddelerde sevap aramak

158- Zekatın ancak para elde bir sene durursa farz olduğu iddiası

159- Abdesti kanın bozduğu iddiası

160- Abdestin sırasını farzlaştırma

161- Abdestte ve boy abdestinde ağız burun çalkalamayı farzlaştırma

162- Namazda gülmenin abdesti bozduğu

163- Boy abdestinde önce sağ, sonra sol tarafa üçer defa su dökmek gibi teferruatlarda sevap aramak

164- Abdestin namaz dışında Kur'an okumak için de mecbur tutulması

165- Boy abdestsiz atılan her adımın günah olması

166- Diş dolgusu olanların abdest veya boy abdestinin geçersiz olması

167- Dövmesi olanların abdestinin ve boy abdestinin geçersiz olması

168- Deprem ve selde ölenlerin şehit olması

169- Karın ağrısından ölenlerin şehit olması

170- Dünya’nın öküz ve balık üstünde olduğu

171- Depremin bu balığın sallanması sonucu olduğu

172- Güneş’in batışının, Güneş’in secde etmek için kaybolması olarak açıklanması

173- Güneş batarken namaz kılmamak gerektiği

174- Boğa, aslan, kartal suretinde meleklerin var olduğu iddiası

175- Cebrail’in 600 kanadına ilişkin açıklamalar

176- Allah’ın cennette baldırını açması

177- Allah’ın Peygamber’in sırtına dokunması

178- Allah’ın özel günlerde yeryüzüne inip, insanlarla tokalaşması

179- Peygamber’in Allah’la pazarlığı sonucu namazı elli vakitten beş vakite indiği

180- Halifelik müessesesi

181- Arap dilini cennet dili, harflerini cennet harfi diyerek kutsallaştırmak

182- Arap ırkını üstün görmek

183- Her asırda bir müceddid geleceği iddiası

184- Evreni yöneten kutupların, gavsların varlığı

185- Tarikat şeyhleri gibi kimselere özel şefaat kontenjanları ayrıldığı iddiası

186- Darül harp iddiasıyla kendi dışındakilere şiddeti meşrulaştırmak

187- Darül harp iddiasıyla kendi dışındakileri soymak, haklarını çiğnemek

188- Namaz kılmayanı öldürmek veya dövmek

189- Orucu zorla tutturma, tutmayanı dövme

190- Makyajlı veya açık kadınları dövmek

191- Araba kullanan kadınları engellemek

192- Müslümanlığı bırakanları (mürtedleri) öldürmek

193- Savaş açmamış olsa da Müslüman olmayan milletlere savaş açmak

194- Farklı mezhepten olduğu iddiasıyla Müslümanların kanını malını helal saymak

195- Sırf ganimet için fetihlere kalkışmak

196- İslam’a hakareti öldürme sebebi görmek

197- Berberlere sakal kesme yasağı getirmek

198- İçki içenleri dövmek

199- Baskıyla dini yaymak

200- Baskıyla dini yaşatmak

YORUM EKLE