BUNLAR DA HADİS...

"Bana mucize olarak verilen ise ancak Allah'ın bana vahyettiğidir / Kur'an'dır."
(Buhârî, İ'tisâm, 1).

Rasulullah ölüm döşeğinde şöyle dedi:
Ben yalnızca Kur’an’ın haram kıldıklarını haram kılarım. Allah’a yemin ederim ki benim adıma bir şeye (beni bahane ederek) sarılmasınlar.”
(Ebu Yusuf er-Redd, 31 s.85)

"Allah’ın kitabında helal kıldığı helal, haram kıldığı haramdır. Hakkında sustuğu ise serbesttir. Allah’ın serbest bıraktıklarını kabul edin ve bilin ki Allah hiçbir şeyi unutucu değildir."
(Ebu Davud k. etime 39/Tırmizi k. libas 6 ibni mace k. etime 60/ El-müracaat sayfa 20)

Din konusundaki ihtilaflarda size Kur'an yeterlidir.
(5424-Buhârî-Müslim-Nesâî, 4727-Muvatta-Müslim, 5406-Buharî-Müslim)

Abdestsiz Kur'an tutulabilir ve okunabilir
(3773-Buhâri, 3890-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-Nesai Hadis No.3862, İbrahim Canan çevirisi C.11 s.120 Hadis no:3890 c.3 Hadis No.3890)

"Benden bir şey yazmayın, benden Kur'an dışında bir şey yazan onu yok etsin."
(Sahih-i Müslim c.4, sayfa 97, Sünen-i Daremi, c.1, sayfa 119; Sünen-i Ahmed. b. Hanbel c.3, sayfa 182)

"Zeyd b. Sabit'ten: Resulullah bizi hadislerini yazmaktan alıkoydu ve bizim yazdığımız hadisleri yok etti."
(Sünen-i Ebu Davud, İlim Kitabı, c.3, sayfa 319)

"Allah elçisinden sözlerini yazmak için izin istedik, bize izin vermedi.”
(Tirmizi, es-Sünen, K. İlm, sayfa 11)

"Beni Hz. Musa'ya üstün kılmayın!"
(Buhari, Husumat 1, Enbiya 34, 35, Rikak 43, Tevhid 31; Muslim, Fezail 160, 2373; Ebu Davud, sunnet 14, 4671; Tirmizi, Tefsir, Zumer, 3240).

Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Bir kulun: 'Benim, Yunus Ibnu Metta'dan hayırlı olduğumu' söylemesi uygun olmaz.
(Buhari, Enbiya 35, Tefsir, Nisa 26, Tefsir, En'am 4, Tefsir, Saffat 1; Muslim, Fezail 166, 2376; Ebu Davud, Sunnet 14, 4669, 4670)

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı dinledim diyordu ki: "Hakkımda, Hıristiyanların Meryem oğlu İsa'ya yaptıkları aşırı övgülerde bulunmayın. Şurası muhakkak ki ben bir kulum. Benim için "
'Allah'ın kulu ve elçisi' deyin." 
(Buhârî, Enbiya 44, ][1])

“Ben Abdullah’ın oğlu Muhammed’im Allah’ın kulu ve resulüyüm Allah’a yemin ederim ki O’nun verdiği makamın üstüne beni çıkarmanızı sevmiyorum.”
(Ahmed b Hanbel, Müsned, 1/153, 24)

Mutarrif İbnu Abdillah, babası (radıyallahu anh)'tan naklediyor: "Benî Amir heyetiyle Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın yanına gitmiştik: "Sen bizim efendimizsin!" diye hitap ettik. "Efendi, Allah'tır!" buyurdular. Biz:
"Fazilette en ileride olanımız, mertlikte en başta gelenimizsin!" dedik. Bize: "Söylediğinizin hepsi bu veya buna yakın bir söz olsun. Şeytan sizi (mübalağalı medihlerde) koşturmasın!" buyurdular. 
(Ebu Davud, Edeb 10, 4806)

"Size sadece Kur'an'ı bırakıyorum; ona uyarsanız yolunuzu şaşırmazsınız."
(Müslim 15/19 Nu, 1218; İbn Mace 25/84 Nu, 3074; Ebu Davud 11/56, Nu 1905)

Kur'an'dan başka hidayet kaynağı arayan sapıtmıştır."
(Tirmizi 2906)

Hadisçiler bu hadislere neden uymazlar?

YORUM EKLE