BAŞARI ANAHTAR KADINLARIN ELİNDE

“Siyaset ve Ekonomi “KADIN” varlığı ile başarıya ulaşır.” Bunu laf olsun diye yazmıyorum. Size dünyadan ve ülkemizden bazı veriler paylaşayım. Bugün dünyanın 22 ülkesini ve 650 milyon nüfusu kadınlar yönetiyor. İlk bakışta nüfus çok görünebilir ama bu dünya nüfusunun sadece %7,5 i. Ülkemizde 2000’li yıllar öncesine kadar durum kadın siyasetçi varlığı pek yüksek değilken 2021 ile kadın vekil sayımız 102 oldu. Yani 600 milletvekilinin %17,2’si kadınlar oluşturmakta. Bu cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana en yüksek oran. Kadın siyasi sayısı en yüksek oranda olmasına rağmen bugüne kadar ülkemizde 20 ilde hiç milletvekili kadın olmamış. Bu durum yerel yönetimlerde de farklı değil. 30 büyükşehrin yalnızca 3’ü kadın belediye başkanı. Bu oranlara bakıldığında ne ülkemiz, ne Adıyaman kadın siyasilerin yetişmesin imkân sağlamamıştır.

Diğer yönüyle ekonomik hayatta da çok önemli rol olmaktadır kadınlar. Bir ülkenin veya ilin gelişmişlik oranı “Kadın iş gücüne katılımı” ile belirlenen bir skalaya tabidir. Kadın girişimcidir, kadın kapsayıcıdır, kadın emekçidir, kadın ANNE’ dir.

Adıyaman da gerek siyaset gerek ekonomide kadınlar yer almamakta, kendilerini izole etmektedir. Bunun sebebi kültürel yaşam olarak nitelendirenlere “HAYIR” cevabını veriyorum. Eğer öyle olsaydı dünyanın sadece %7,5’lik nüfusu KADIN yöneticilerin yönettiği ülkelerden oluşmazdı. Kadın siyasette yaratılışından gelen incelik ve naifliği göremediği için girmiyor. Başarısız olmanın korkularını yaşayıp uzak duruyor. Bu ekonomik hayat için de böyle. Aynı sorunlar o mecrada da yaşayacağını düşünüyor.

Ama biz DEVA PARTİSİ olarak farklı düşünüyoruz. Parti programında “KADIN” ve “GENÇLİK” tüm stratejilerin en önemli belirleyicisidir. Bunları metinlerde yazmak kolay diyenlere Adıyaman’ın 648.000 nüfusu var ve 300.000’e aşkın kısmı Adıyaman Merkez ilçe ve köylerinde yaşamakta Deva Partisi bu ilçe KADIN bir ilçe başkanı seçmiştir.

Siyaseten risk diye görenler oldu DEVA PARTİSİ’in bu tercihini lakin biz bunu bir zenginlik hatta başarının öncüsü olarak değerlendiriyoruz. Kadın varsa başarı var diyoruz. Yeterli mi? Kesinlikle değil. Kadınların ekonomik hayatın başat aktörleri siyasi hayatın en önemli yöneticileri olmalarını istiyoruz. Samimiyetimizi sınamak isteyen tüm kadınlara çağrımdır. DEVA PARTİSİ Adıyamanlı tüm kadınların istenilen her kademede temsil edilmesine imkan sağlamak için kapılarını ardına kadar açmıştır.

Siyasette başarı, ekonomik hayatta kendinden emin, özgüveni yüksek kadınlarla mümkündür.

YORUM EKLE