ATATÜRK’ÜN İÇ VE DIŞ POLİTİKA ÖNGÖRÜSÜ VE HEDEFİ

Efendiler, dış politikanın en çok ilişkili olduğu ve dayandığı husus devletin iç örgütlenmesidir.

Panislamizm, Pantürkizm siyasetinin başarı kazandığına ve dünyada uygulanabildiğine tarihte rastlanmamaktadır.

Irk farkı gözetmeksizin, bütün insanlığı içine alan cihangirane devlet teşkili hırslarının sonuçları da tarihte bellidir.

Saldırgan olmak hevesleri konumuzun dışındadır. İnsanlara her türlü duygularını ve özel bağlılıklarını, onları kardeşlik ve tam eşitlik çerçevesinde birleştirerek insani bir devlet kurmak kuramı da kendine özgü koşullar gerektirir.

Bizim açıklık ve uygulama olanağı gördüğümüz siyasal tutum ulusal siyasettir. Ulusal siyaset deyince kastettiğim anlam şudur:

Ulusal sınırlarımız içinde her şeyden evvel kendi gücümüze dayanarak varlığımızı korumak, ulusun ve ülkenin gerçek mutluluk ve bayındırlığına çalışmak. Herhangi genel emeller peşinde ulusu uğraştırıp rahatsız etmemek. Uygar dünyada uygarca ve insanca davranış ve karşılıklı dostluk beklemek.

Atatürk’ün iç ve dış politika öngörüsü ve Türkiye Cumhuriyeti’ne gösterdiği hedef. Gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti Kuruluş felsefesinden ve ilkelerinden koparıldı. Toplum ayrıştırıldı ve bölündü. İçerde barış ve huzur bozuldu. Türkiye Cumhuriyeti, dünya ile kavga eden bir ülke oldu.

Celal Topkan

YORUM EKLE