ASGARİ ÜCRET KÖLELİKTİR

Bu makalemizde, asgari ücretli ekonomiyi irdeleyerek yolculuk edelim...

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük ücret seviyesidir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20’inci yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır...

Alım gücünün giderek düşüşe doğru gittiğini ekonomi düzeninde asgari ücret, işçi sınıfını yoksulluğa sefalete mahkûm etmektir. Sayısı milyonları bulan asgari ücretli işçi sınıfında sağlıklı ekonomi, sağlıklı çalışma ve verimli bir üretim beklenemez.

Paranın değersizleşmesinin yanı sıra alım gücünün düşmesiyle işçi sınıfının yüzde 90’ının asgari ücretli olmasıyla piyasadan canlanma beklenemez....

Yoksulluk, sefalet, işsizlik insanı onursuzlaştırır. Yolsuzluk, hırsızlık ve sahtekârlığa yol açar, toplumun değerlerini ve ahlakını yozlaştırır, insanların yanlış yola sapmasına zemin hazırlar. Yoksulluğun olduğu yerde sağlıklı birey yetiştirmek imkansızlaşır; sağlıklı düşünme, sağlıklı yaşama ve sağlıklı üretim olmaz....

Kapitalizm sistemi lağvedilmeli, milli ekonomi modeline geçilmelidir. Sanayi yatırımları ile Türkiye genelinde her ilde fabrikalaşmaya gidilmeli, sulu tarıma geçilerek tarıma önem verilmeli, kırsal kesimde hayvancılık geliştirilmelidir. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri kullanılmalıdır. En çok üretime odaklanmalı ve tüketim için de düzenli bir maaş akışı sağlanmalıdır... Yeni doğan çocuklara 18 yaşına kadar maaşa bağlanmalıdır. Vatandaşlık maaşı çıkartılarak bütün vatandaşlara her ay belli bir ücret ödenmelidir. Askeri ücreti kaldırılarak eşit ve adaletli paylaşım sağlanmalıdır. Okullarda ekonomi eğitimine ağırlık verilmelidir ve mesleki eğitimle yeni nesiller yetiştirilmelidir...

Şunu altını çizerek söylüyorum ki, medeniyetlerin temeli ekonomidir....

İnsanca yaşayabilmek ve sağlıklı bir hayatı yaşamak için eşit paylaşımlı bir sistem şarttır.

Bankaların depolarında biriken paralar ve değerli madenler piyasaya sürülmelidir. Sıcak para akışı piyasaya sunulmadıkça ekonominin düzelmesi mümkün görülmüyor.

HÜSEYİN TURHAL

YORUM EKLE