ALLAH MÜŞRİKLERİ CEZALANDIRIR...

Muhammed Peygambere tapanlar bilsinler ki!

Muhammed ancak Allahın kulu ve Resulüdür, ondan önce de nice Resuller gelip geçmiştir, Muhammed ölür ya da öldürülürse (hadisler olmazsa) siz geri (müşriklige) eski dininize mi döneceksiniz (3/144)

Muhammed Peygamber mi söyledi size ‘Allah’ı ve onun Kitabını bırakın, bana uyun’ diye? Bilesiniz ki hiç bir Peygambere bunu demek yakışmaz. Onlar ancak ‘Allah’a gereğince iman eden kullar olun’ der. (3/79/80)

Kendisi Kitap nedir, İman nedir bilmez iken, dalalette iken, omzunda bir yük var iken, Allah onun göğsünü Kur’an ile açmış, yükünü almış, ona hidayeti nasip etmiş; onun ile şereflenmiş ve mümin olmuş iken, onun tabi olduğuna tabi olmak yerine onun adına uydurulanlara tabi olmak tek kelime ile cehalettir.

Onun size ‘Melekleri ve Resulleri ilahlar edinin’ demesi düşünülemez. Siz Müslüman olduktan sonra, o size şirki emreder mi? (2/79/80)

Kur’an’dan koparılmış, onu göklere çıkarmış ve adına olmadık iftira ve methiyelerle Allah ile yarıştıranlar kandil adı altındaki uydurmalarla şirkte sınır tanımayanlar, onun insanlık için getirdiği mesaja değil de onun saçının-kılını, sakalının şeklini, entarisini, hırkasını, ayağının bastıgı taşı kutsayanlar, Onun için el-etek öpüp sıraya girenler bilmelidir ki Muhammed Peygamber uyduruk kartondan bir Resul değildir!

Deki; Ben uydurma bir Resul değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. Ben sadece bir uyarıcıyım. (46/9- Ahkaf)

İşte Allah ayetleriyle böyle anlatıyor. Resulünü ve ona bunu kendi ağzı ile söyletiyor iken Kur’an’a uyan, onu anlatan, ona bağlı olan bir Resulü sanki kendi de dinin ortağı gibi gösteren ve onu Allah ile birlikte âlemlerin efendisi sayan müşrik akıl haddini bilmelidir.

Allah Resulleri arasında ayrıma gitmek, birini bir diğerinden üstün tutmak, onu ayırıp ona onda olmayanı, onun onlardan Allah’a sığınacağı yakıştırmaları yapanlar; işte onlar zalimlerin ta kendisidir. Elem verici acı bir azap onları beklemektedir. Allah müşrikleri işte böylece cezalandırır.

Mehmet Tırpan

YORUM EKLE