ALLAH'A, KUR'AN A VE ELÇİ'SİNE RAĞMEN HADİSLERE İMAN!

Yüce Allah kulu ve Resulü Muhammed (as)'e şöyle dedi;

"Benim tehdidimden korkanlara KUR'AN ile ÖĞÜT ver." (Kâf/45)

"Bu KUR'AN ile insanları UYAR!" (En'âm/92)

"Bu KUR'AN ile insanlar arasında HÜKÜM ver." (Nisâ/105)

"Bu KUR'AN ile insanlar arasında ihtilafları ÇÖZ." (Nahl/64)

"Bu KUR'AN ile insanları karanlıktan aydınlığa ÇIKAR." (İbrahim/1)

"Bu KUR'AN ile insanlara indirileni BEYAN ET." (Nahl/44)

Yüce Allah'ın bu ilâhi buyrukları kendisine vahyedilen Muhammed Nebî/Resûl, insanlara bakın  ne dedi;

"Sizi ve ulaştığı insanları bu kitapla uyarayım diye bana KUR'AN vahyedildi." (En'âm/19)

Şimdi aklınızı biraz kullanarak düşünün. Bu vahye dayalı diyaloğun sonucunda Allah'ın Elçisi KUR'AN dışında bir dini hüküm kaynağı oluşturmak için konuşmuş ve bu sözlerinin yazılmasını istemiş ve izin vermiş olabilir mi?

Rivayet odur ki Allah Resulü bir de şöyle dedi;

Biz hadis yazarken Rasulullah yanımıza geldi ve 'yazdığınız şey nedir?' dedi. 'Senden işittiğimiz hadisler' dedik. Şöyle karşılık verdi; "Allah'ın. kitabından başka kitap mı istiyorsunuz? Sizden evvelki milletler Allah'ın kitabı yanında başka kitaplar yazdıkları için yoldan çıktılar." (El Hatib, Takyîd, sayfa 33)

Bir başka rivayette;

"Benden Kur'an dışında hiçbir şey yazmayın, Kim benden Kur'an dışında bir şey yazmışsa imhâ etsin" dedi. (Müslim, Sahih-i Müslim Kitab-ı Zühd, Hanbel, Müsned3/12,21,33)

Çünkü Rasulullah Allah'ın O'na şu uyarıyı yaptığını çok iyi biliyordu;

"Eğer O (Muhammed), Bize karşı, kendinden ona bazı sözler katmış olsaydı, Biz O'nu kuvvetle yakalardık, sonra O'nun şah damarını koparırdık." (Hâkka /44-45-46-47)

Hadis kaynaklarındaki bunca hurâfe, safsata, bid'ât, akıl ve iz'an dışı bilgilere ve asla Kur'an’a zıt bir sözü olamayacak olan Allah Resûlüne atılmış iftiralarla dolu bu kitapları dinin kaynağı olarak kabul eden mezhepçi ehli sünnet, şiâv.b. din anlayışını kabul edenler!

Halen hadislerin Rasulullah'ın isteği ve izni dışında birilerinin çıkarlarına hizmet etmek için ve dinin tahrif edilmesi amacıyla birileri tarafından uydurularak 200 yıl sonra yazılmış olduğu gerçeğini görmüyor musunuz?

Dinde tek ve yeterli kaynak Allah'ın kelâmı ve Resulü'nün tebliği olan KUR'ANdır.

YORUM EKLE