AFETZEDELERİN KOLLU GELİN DUASI..

Adıyaman'da 5-10 yaş arası çocukların oynadığı "Kollu Gelin" oyunundan bahsedeceğim.

Bilimsel kayıtlarda "Çömçe Gelin" olarak isimlendirilen bu oyun aslında İslâm öncesi Türk topluluklarında yapılan bir duadır.

O dönemlerde sel, şimşek, fırtına, deprem ve kuraklıkların "Gök Tanrı"nın verdiği bir ceza olduğuna inanılırmış ve böylesi afetlerde davul, zılgıt ve benzeri sesli etkinliklerin yanı sıra dua ayinleri yapan toplum "Çömçe Gelin" isimli ritüelle aslında "tövbe" içeren dua ve yakarışlar gerçekleştirirmiş.

Uzun düz bir dal parçasına kısa bir başka dalı bağlayarak "T" şekline getirip, bu dala kıyafetler giydirerek çöpten oyuncak bir gelin yaparlarmış.

"Çömçe Gelin" ismini verdikleri oyuncağı ortalama yaşları 6-8 olan bir gurup çocuğun eline vererek "Çömçe Gelin" isimli dualı tekerlemeyi yüksek sesle söyleyerek kapı kapı gezmelerini isterlermiş.

“Çömçe Gelin ne ister? Allah'tan rahmet ister? Bir kaşıcık su ister. Çömçeli Gelin ne ister? Bir kaşık su ister, Çömçeli Gelin ne ister? Bir avuç bulgur ister, Çömçeli Gelin ne ister? Bir kaşık yağ ister..." diye kapıları gezdikten sonra “Tarlaya yağmur, teknesine hamur, sofrasına ekmek ister” gibi tekerlemelerle oyunu sürdürürlermiş...

Günahtan muhaf, sevimli bu cıvıl cıvıl masum çocukların bu dileklerinin kabul edilmesini uman topluluk kapılarına gelen çocuklara su serptikten sonra bulgur, yağ ve tuz gibi köftelik malzeme verirmiş, onlar da bu malzemelerle köfte yapıp yerlermiş...

Ben de bu oyundan yola çıkarak biz afetzedelerin ihtiyaçlarını sıralayarak Allah'tan dilemeye karar verdim.

Elbette "Din Hocası" değilim ama bir yandan kendi duamı yaparken toplumumuza da fayda vereceğini umarak kendimde olmayan bazı hatalara da "tövbe" derken bu hataları şahsında barındırıp da "amin" diyeceklerin de affı niyetiyle...

Niyet ettim tüm dünyada sel, yangın, heyelan, deprem, fırtına, şimşek, yalan-dolan, tefe-tüfe, gasp, tecavüz, politika ve benzeri afetzedelerin kurtuluşu için dua etmeye...

Allah'ım ne olur bizi doğal afetlerden ve insanlıktan çıkmış insan kılıklı kullarından koru ve kurtar...

Lütfen yere, göğe, ateşe, havaya ve suya sükunet ver...

En son yaşadığımız ve halen devam eden depremden dolayı

vefat edenlerimizi cennetine al,

bedensel veya ruhsal hasar görenlerimize şifa ver,

Depremin mağduriyetini politik menfaate devşiren politikacıları tez zamanda ıslâh eyle, düzelmezlerse iktidardaysa sandığa göm, iktidara talipse seçim meydanlarından defeyle,

Gözünü para hırsı bürümüş, tefecileri ve tefeci haline gelmiş tüccar- esnaf- sanatkâr, sanatçı, çırak, kalfa, usta ve ev/işyeri sahiplerinin hata ve günahlarının farkına varmalarını sağla, yok ısrarla devam ediyorlarsa mal, mülk ve paraları altında ezildiklerini bize göster Ya Rab...

Taciz, tecavüz ve doping gibi mazlumlara zarar veren zalimleri de Senin Kudret Eline havale ettik, kabul eyle...

Doğruyu söylemesi/öğretmesi gerekirken görevini yapmayan Şeyh, Hoca ve Öğretmenleri de Sana havale ettik Rabbim, kabul eyle...

Mümkünse kış gelmeden çadırda olanlarımızı önce kış şartlarına uygun konteynerlere, sonra kalıcı yuvalarına kavuştur Allah'ım...

Sağlam evi olup da çadır ve konteynerlerde kalıp ihtiyaç sahiplerini mağdur edenleri de, bu zalimlere bile bile gözyuman memur ve idarecileri de Sana havale ettik Rabbim...

Başta Adıyaman olmak üzere afetzede olup da su bulamayanlarımızı ne olursun içme, temizlik ve banyo ihtiyacı için suya kavuştur Allah'ım...

Deprem öncesi kiracı olup ev ve işyerindeki eşyaları hasar gören kiracılara da iktidarın hibeli, düşük faizli ve uzun vaadeli kredi vermesini nasip eyle Allah'ım çünkü biz hem kira ödeyip, hem geçinip, hem de ev eşyası edinemeyecek durumdayız, bu zalim rantçıların cirit attığı dünyada çoğunlukla fakirlik ve hatta açlık sınırı altında ezilen biz kullarına imdat eyle...

İşsiz olanlara iş, hasta olanlara ilaç, yalnız olanlara yâren, borçlu olanlara ödeme kolaylığı ver Rabbim...

(İçinizden gelen diğer dualarınızı da siz ekleyin.) Amin.

Mehmet Emin Danış

YORUM EKLE