banner15

AF EDİLMEYECEĞİ VAAD EDİLEN İKİ GÜNAH

(Sadık samimi bir tövbe ile, ölüm henüz gelip Çatmadan.) 

Unutulmamalıdır ki bağışlanmayacağı haber verilen birinci günah şirktir;  ikincisi ise "bir mümini kasten öldürmek tir." (Nisa/93)

"Bunun dışındakileri Yüce Allah dilediğine bağışlayabilir." (Nisâ/116)

"Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onların üzerinde devamlı bir gözetleyicidir. Sen ise
onlara bir vekil değilsin." (Şura/6)

"Neredeyse gökler üstlerinden çatlayacaklar. Melekler de Rablerini hamdle tespih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler.." (Şura/5                      
4)

"Kim bir mü'mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah, ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır." (Nisa/93)

Dini inancın ve dini uygulamaların hiçbir yerine şirki bulaştırmamak gerekir ve ne pahasına olursa olsun öncelikle tevhidi korumak esastır.

YORUM EKLE