8 MART KADINLAR GÜNÜN KUTLUYORUM

Kadın annedir. İnsanın varlık kaynağıdır.

Anne doğurduğu çocuğa sevgiyi, güzelliği, dayanışmaya, eşitliği, adaleti öğreten kişidir.

İnsanın varlık kaynağı olan kadın toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamda etkin ve belirleyici olursa toplumda, sevgi, dayanışma, demokrasi, hukuk, hak ve özgürlükler gelişiyor. Topluma eşitlik ve adalet egemen oluyor. Toplum barış ve huzur içinde yaşıyor.

İnsanların yaşam kalitesi yükseliyor.

Demokrasinin, hukukun, hak ve özgürlüklerin geliştiği, aş ve iş sorunun çözüldüğü, ülkenin ve toplumun barış ve huzura kavuştuğu, Batı Avrupa ülkeleri, Japonya, Güney Kore, Kanada, ABD, Avusturalya, Çin bu duruma somut örnektir.

Kadının toplumsal yaşamda etkin ve belirleyici olmadığı toplumlarda;

Demokrasi ve hukukun gelişmiyor.

Hak ve özgürlüklerin gelişmiyor ve güvenceye kavuşmuyor.

Toplumsal sorunlar çözülemiyor. Toplum kalkınamıyor ve gelişemiyor.

Barış ve huzura kavuşamıyor.

Türkiye’nin içinde yer aldığı 57 İslam ülkesinde toplumsal, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda yaşanan sorunlar, bu duruma somut örnektir.

Atatürk, halk egemenliğine dayalı olarak kurduğu Cumhuriyet’in kuruluş ilkeleri ile 1926 yılında çıkarılan medeni kanunla, kadınlara seçme ve seçilme hakkını verilerek, Atatürk’ün yönetiminde yapılan devrimlerle, devrimlerle yaşama geçirilen toplumsal ekonomik, siyasal ve kültürel değişim ve dönüşümlerle, Türk kadınını toplumsal yaşamada etkin ve belirleyici olması sağladı. Atatürk yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti’nde topluma eşitlik ve adalet egemen oldu. Demokrasi, hukuk, hak ve özgürlükler geliştiği, aş ve iş sorunun çözüldü. İnsanların yaşam kalitesi yükseldi. Ülke ve toplum barış ve huzura kavuştu.

Atatürk’ten sonra kadınların toplumsal yaşamda etkin ve belirleyici olmasına son verildi.

Kadının toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamda etkin ve belirleyici olmadığı Türkiye, üzerine oturduğu coğrafyasının kendisine sunduğu jeostratejik fırsatlarına,

Yeraltı ve yer üstü potansiyellerine,

Tarihi ve kültürel zenginliklerine,

Genç ve dinamik insan gücü varlığına rağmen gelişemedi, kalkınamadı, zenginleşmedi, aş ve iş sorununu çözülemedi, ülke ve toplum barış ve huzura kavuşamadı. İçeride ve dışarıda Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması, toplumun barış ve huzura kavuşması için, insanların varlık kaynağı olan kadının, toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamda ekin ve belirleyici olması gerekiyor.

Kadının, toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamda ekin ve belirleyici olması istek ve dileğiyle, 8 Mart kadınlar gününü kutluyorum.

Celal TOPKAN

YORUM EKLE